Woo-verzoek Arnhemsche Courant nog altijd niet beantwoord. “Nog twee weken nodig”

/

ARNHEM – Het kan nog wel twee weken duren voor het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant met betrekking tot de Schaapsdrift beantwoord wordt. Dit meldde wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) gisteren aan de gemeenteraad.

(Door: Patrick Arink)

Ruim twee weken geleden droeg de rechtbank de gemeente Arnhem op om voor dinsdag 4 april alle stukken over de Schaapsdrift te overhandigen aan de Arnhemsche Courant. Die deadline is gemist door de gemeente Arnhem.

Eerder miste de gemeente al de wettelijke termijn van zes weken om te voldoen aan het Woo-verzoek. Oorspronkelijk hadden alle documenten al op 13 januari vrijgegeven moeten zijn. Omdat de gemeente daar geen gehoor aan gaf, stapte de Arnhemsche Courant naar de rechter. Die stelde de Arnhemsche Courant in het gelijk.

Omdat de gemeente zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter, moet zij nu een dwangsom van 100 euro per dag betalen voor iedere dag dat zij te laat is.

“Maar we doen ons uiterste best om zo snel mogelijk aan de uitspraak van de rechtbank te voldoen”, antwoordde wethouder Bouwkamp na kritische vragen van de gemeenteraad. “Op dit moment zijn acht mensen bezig om het Woo-verzoek te beantwoorden.”

“Wat kost dat de belastingbetaler wel niet?”, wilde Gerrie Elfrink van de SP weten. De vraag werd door wethouder Bouwkamp niet beantwoord.

Dat het zolang duurt voor de Woo-documenten worden vrijgegeven heeft volgens Bouwkamp te maken met de omvang van het dossier. Alle documenten moeten geanonimiseerd worden, wat veel tijd in beslag neemt. Verder is de gemeente volgens Bouwkamp afhankelijk van derden zoals ProRail en de HAN die toestemming moeten geven voor het vrijgeven van verschillende documenten.

Bagatelliseren

De gemeente heeft inmiddels ongeveer 400 van in totaal 1.600 documenten overhandigd aan de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift. Uit die documenten komt het beeld naar voren dat de gemeente alleen kijkt naar ontwikkeling van de gehele Schaapsdrift, waarbij zowel het bedrijvendeel als het woondeel van de buurt tegen de vlakte gaan.

Alle modellen die onderzocht zijn door ambtenaren van de gemeente, gaan uit van volledige sloop.

Een sussende en bagatelliserende wethouder meldde gisteravond aan de gemeenteraad dat het hier alleen ging om “oefeningen” en “verkenningen” en niet om concrete voorstellen. Volledige sloop van de Schaapsdrift is volgens Bouwkamp nooit aan de orde geweest.

“Waarom zou je verkenningen houden over dingen die niet aan de orde zijn?”, wilde Scott van den Broek van het CDA weten. Die vraag werd door wethouder Bouwkamp niet beantwoord.

Startnotitie

De gemeenteraad worstelt ondertussen met de vraag wat zij aanmoet met de startnotitie. De woorden van Bouwkamp dat massale sloop op de Schaapsdrift niet aan de orde is staat haaks op de conclusie van veel partijen dat de ambities die in de startnotitie staan alleen te realiseren zijn wanneer de hele buurt gesloopt wordt.

Een deel van de gemeenteraad wil daarom dat de startnotitie van tafel gaat en er een nieuwe startnotitie komt. Er tekent zich in de raad echter een meerderheid af voor de optie om de startnotitie wel goed te keuren, maar de ambities in de startnotitie via amendementen fors omlaag te schroeven.

Zo wordt behoud van bestaande woningen expliciet toegevoegd, terwijl de ambitie om 500 tot 1.000 woningen en eenzelfde aantal werkplekken te realiseren waarschijnlijk geschrapt wordt. Ook wil de gemeenteraad dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor bewoners van de Schaapsdrift en omliggende straten.

Door het opleggen van de Wvg dreigen hun huizen nog altijd gesloopt te worden. Door het opleggen van de Wet voorkeursrecht (Wvg) gemeenten kunnen bewoners op dit moment hun huis alleen aan de gemeente verkopen. De Wvg maakt onteigening en sloop in de toekomst ook mogelijk.

De raadsvergadering van gisteravond werd kort geschorst nadat Nico Wiggers van Burgerbelang Arnhem zei dat hij de wethouder over de tafel wilde trekken.

(Foto: Christian Smits/Twitter)