Racen op het circuit van Arnhem. Zo had het eruit gezien als de geschiedenis iets anders was gelopen.

Zandvoort? Hét grand prix circuit van Nederland zou in Arnhem komen!

/

ARNHEM – Bijna was het gelukt. In 1933 waren er grote plannen om in Arnhem een racecircuit aan te leggen. Als het was gelukt, hadden we nu ieder jaar Max Verstappen kunnen toejuichen bij de Dutch Grand Prix van Arnhem.

Het racecircuit van Arnhem was bedacht rond de Johannahoeve, bij de spoorlijn Arnhem-Ede. De Arnhemsche Courant (wie anders-red.) had de primeur en bracht het nieuws op 18 mei 1933 naar buiten.

“Er bestaan hier ten stede grootsche plannen voor den aanleg van een auto-renbaan in de omgeving van onze stad”, aldus de krant. “De autorenbaan zal aangelegd worden in een prachtig bosch- en heideterrein. De plannen kunnen een vergelijking met de bekende Nürburgring glansrijk doorstaan.”

Zo had het eruit moeten zien. Een twaalf kilometer lange baan die met grote bochten en een lus in het Veluwse landschap zou worden aangelegd. Twaalf kilometer lijkt enorm voor hedendaagse begrippen, maar in die tijd waren de meeste circuits tussen de acht en dertien kilometer lang. De Nürburgring was oorspronkelijk zelfs 28 kilometer lang.

Verspreid langs het circuit in Arnhem zouden een aantal restaurants worden neergezet. Bij de start zou een grote overdekte tribune moeten komen voor 6.000 bezoekers. Bij het circuit was een parkeerplaats bedacht voor 40.000 auto’s: voor die tijd een ongekend aantal.

“De autorenbaan zal zoo worden aangelegd, dat men de renners verschillende malen en over groote afstanden zal kunnen volgen”, aldus de Arnhemsche Courant. “Wanneer men bedenkt dat de Grooten Prijs van Duitsland op de Nürburgring 150.000 bezoekers trekt, dan mag worden aangenomen dat ook Arnhem bij groote internationale wedstrijden een druk bezoek zullen krijgen.”

De krant was enthousiast:
“Vanzelfsprekend zal het voor Arnhem van groot belang zijn dat de plannen verwezenlijkt worden, waarop zeer veel kans bestaat. Immers een prachtig stukje Veluwe zal den vreemdeling ontsloten worden, terwijl zij tevens een groot project voor werkverschaffing beteekent.”

“Behalve dat de aanleg een zeer groot werkobject beteekent, is een dergelijke onderneming een voortdurende bron van inkomsten voor de gemeenten Arnhem en Renkum aan vermakelijkheidsbelasting en bovendien is zulk een onderneming ook uit het oogpunt van vreemdelingenverkeer van buitengewoon groote beteekenis.”

Ook de gemeente Arnhem was enthousiast en de Arnhemsche Courant meldde dat “vooraanstaande autoriteiten in de provincie Gelderland in principe hun steun uitspreken, zoodat ook in deze alle medewerking verwacht mag worden.”
De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) zegde in november 1933 haar steun toe aan de plannen in Arnhem.

Toch Zandvoort

Het circuit van Arnhem had in 1934 klaar moeten zijn, zo was duidelijk geworden uit het overleg met de KNAC. Het liep anders.

De aankoop van de grond bij de Johannahoeve, voor de som van 700.000 euro, bleek ondanks de serieuze plannen toch een hobbel die iets meer tijd kostte dan gedacht.

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club werd ongeduldig en trok daarom haar steun al na een paar maanden terug. In plaats van Arnhem omarmde de KNAC in februari 1934 een plan voor een circuit bij Heerlen. Want ook daar waren opeens plannen voor de aanleg van een circuit.

De teleurstelling in Arnhem was vanzelfsprekend groot.
De Arnhemsche Courant vond de aanleg van een circuit in Heerlen geen slimme keuze omdat 40 kilometer verderop al het circuit van Spa Francochamps lag.

De plannen in Arnhem werden in de jaren daarna nog meerdere keren veranderd en bijgesteld, in de hoop om de realisatie vlot te trekken. Maar nadat in 1939 op het stratencircuit van Zandvoort de eerste autoraces werden gereden, werden de plannen voor een racecircuit in Arnhem definitief opgegeven.

Met dank aan Sportgeschiedenis.nl, die dit nieuws uit de krochten van de geschiedenis opdiepte.