In 2021 hebben de meeste gemeenten in de regio een vorm van diftar. Slechts een kleine nederzetting blijft moedig weerstand bieden. Dat leidt tot afvaltoerisme uit omliggende gemeenten.

Afvaltoerisme of niet: de afvalpas keert niet terug

/

ARNHEM – De afvalpas keert definitief niet terug. De gemeente zinspeelde met het idee om, na het stoppen van diftar, de afvalpas te handhaven om op die manier afvaltoerisme uit omliggende gemeenten te voorkomen. Daar wordt nu van afgezien.

Er komt een collegevoorstel waarin de afvalcontainers in Arnhem zonder afvalpasje te openen zijn. Dit melden bronnen binnen het stadhuis. De afvalpas blijft wel nodig om afval weg te brengen naar het afvalbrengstation.

Bij het afvalreferendum in maart stemde 53 procent van de Arnhemmers voor het afschaffen van diftar. De gemeenteraad nam de uitslag daarna over. Dat betekent dat er vanaf 1 juli aanstaande niet meer betaald hoeft te worden voor iedere afvalzak in de ondergronds containers.

Maar het college van B&W hield nadrukkelijk de mogelijkheid open om het gebruik van de afvalpas in stand te houden. Volgens de gemeente krijgt Arnhem te maken met afvaltoerisme uit omliggende gemeenten als iedereen zonder pasje afval in de containers kan gooien.

Een miljoen extra kosten

Alle gemeenten rondom Arnhem hebben een vorm van diftar. Dit betekent dat het voor inwoners uit bijvoorbeeld Velp, Oosterbeek, Westervoort en Elst aantrekkelijk is om straks hun afval in Arnhem in de ondergrondse container te gooien.

Afvaltoerisme uit andere gemeenten, plus bedrijven die hun afval in de openbare containers gooien, leidt volgens berekeningen van de gemeente Arnhem tot een extra kostenpost van ongeveer 800.000 euro per jaar.

Daarnaast is de gemeente ook 250.000 euro per jaar meer geld kwijt doordat de afvalcontainers vaker geleegd moeten worden. Bij elkaar leidt dat tot een extra kostenpost van een miljoen euro per jaar. Die moet straks door alle huishoudens in Arnhem worden opgebracht.

Minder beheerskosten

Tegenstanders van diftar voeren aan dat daar tegenover staat dat de gemeente zonder diftar aanzienlijk minder geld kwijt is voor het opruimen van afvaldumpingen naast de container. Naar verwachting levert dit een besparing op van 800.000 euro.

De gemeente verwacht echter dat huishoudens hun afval minder goed gaan scheiden wanneer er geen financiële prikkel meer is. Volgens berekeningen van de gemeente leidt dit tot een toename van 30 kilo restafval per huishouden per jaar. Bij elkaar is dat goed voor een kostenstijging van nog eens 1,5 miljoen euro per jaar.

Arnhem zal dus straks meer geld kwijt zijn aan het verwerken van afval. Stoppen met diftar zal er hoe dan ook toe leiden dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat, al is het nu nog niet duidelijk of dat twee tientjes is (Omroep Gelderland) of 70 euro (Gelderlander). Daarvoor zijn er teveel variabelen.

Hoe het precies gaat uitpakken, is koffiedik kijken. Wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) komt dit najaar met een plan voor het afvalbeleid voor de komende jaren. Dat plan zal bestaan uit twee onderdelen: de hoeveelheid restafval moet omlaag en de kosten moeten zo min mogelijk stijgen.

Partijen in de gemeenteraad hebben al laten weten dat zij voorstander zijn van de goedkoopst mogelijke oplossing.

Vorige artikel

De stad als spons: klimaatadaptatie in de praktijk

Volgende artikel

Op ontdekkingstocht langs unieke plekken

Tip: