Alleen bouwen op het bedrijventerrein van de Schaapsdrift? Er is ruimte voor 400 woningen

/

ARNHEM – Als het aan de SP ligt, blijven alle woningen op de Schaapsdrift behouden en wordt er alleen gebouwd op het bedrijventerrein. De SP heeft een voorstel met die strekking ingediend. Uit eerder stedebouwkundig onderzoek blijkt dat er dan evenveel woningen gebouwd kunnen worden als in de huidige plannen van wethouder Bouwkamp (GroenLinks).

(Door: Patrick Arink)

De gemeenteraad gaat niet akkoord met de huidige gebiedsvisie voor de Schaapsdrift. Er worden in de plannen nog altijd meer woningen gesloopt dan de raad aanvaardbaar vindt. In totaal liggen er nu drie voorstellen bij de gemeenteraad om het aantal woningen dat plat moet omlaag te brengen.

GroenLinks en Volt stellen voor om twee (2) woningen minder te slopen. VVD en ChristenUnie doen een voorstel om 17 woningen te behouden. In het voorstel dat de SP doet, worden alle woningen gespaard.

“Door het slopen van bestaande woningen ontwikkel je geen nieuwe woningen, maar zorg je voor veel verdriet, woede en wantrouwen naar de gemeente”, aldus de SP. “Inwoners van onze stad dwingen tot verkoop en sloop van hun eigen huis is niet wat wij als gemeentebestuur moeten willen. Het doel van dit amendement is om dit te voorkomen.”

“Massief en langdurig verzet, die ontwikkeling jarenlang op slot zet, wordt weggenomen”, legt de partij uit. “Het aantal te ontwikkelen woningen is naar beneden bijgesteld, maar er blijven ook meer bestaande woningen bestaan.”

Plan Neijenhuis

Met die laatste opmerking zit de SP ernaast. Zelfs als er alleen op het bedrijventerrein woningen gebouwd worden, is er ruimte om 400 woningen te ontwikkelen. Dat is vergelijkbaar met de grofweg 450 woningen die de gemeente wil realiseren, maar dan zonder sloop van 25 bestaande woningen.

Het Arnhemse architectenbureau Hoogte 2 Architecten was volop bezig met het maken van plannen voor het bedrijventerrein van de Schaapsdrift toen de gemeente de Wvg oplegde op het gebied. In opdracht van eigenaar Neijenhuis was net de laatste hand gelegd aan een stedebouwkundig onderzoek. De afbeelding bovenaan dit artikel is afkomstig uit het Plan Neijenhuis.

In het plan dat door Hoogte 2 Architecten is opgesteld, komen dezelfde elementen terug die ook in de gebiedsvisie van de gemeente staan. Ook hier wordt de beek omhoog gehaald, ook in dit plan krijgt het plein bij station Presikhaaf een opknapbeurt, komen er woningen bij en wordt er flink vergroend. Het grootste verschil is dat er niet gesloopt wordt.

Juridische touwtrekkerij

In een interview voor het Schaapsdrift Magazine dat door bewoners van de Schaapsdrift werd gemaakt, legt architect Peter Groot van Hoogte 2 Architecten uit dat er ook zonder sloop voldoende woningen bij kunnen komen in het gebied.

“Afhankelijk van de grootte van de appartementen en de hoeveelheid bouwlagen, moet je denken aan 250 à 400 wooneenheden. En dan heb je het alleen over het bedrijfsterrein en nog niet over de locatie rondom Vreedenhoff. Met andere woorden: in dit gebied kun je een fraai aantal woningen bouwen in een fraaie omgeving, zonder dat je hoeft te slopen wat er staat aan goede woningen.”

“De vraag naar woningen is enorm, maar als het middel van onteigening boven het hoofd hangt van degenen die nu in de wijk wonen, dan voorspel ik je dat er een jarenlange juridische touwtrekkerij ontstaat die gaat eindigen bij de Raad van State.”

Volgens de architect is dit plan een uitweg uit de impasse.
“Ons plan voorziet in honderden nieuwe woningen, het wordt naar verluidt breed gedragen door de wijkbewoners, en is tot stand gekomen op initiatief van degene die een aanzienlijk deel van het bedrijfsterrein bezit.”

Afgehaakt

Twee plannen. Allebei voegen ze ongeveer 400 nieuwe woningen toe aan de stad. Voor het ene plan moeten 25 huizen gesloopt worden en is een hele wijk al twee jaar in alle staten. Voor het andere plan is steun vanuit de bewoners en blijven alle woningen in de wijk staan.

Raad eens waar een meerderheid van de gemeenteraad voor kiest? Raad eens waarom zoveel mensen afhaken bij de politiek.
“Men zou kunnen stellen dat mensen niet doelbewust zijn afgehaakt, maar ‘afgehaakt zijn gemaakt’”, concluderen de onderzoekers in de Atlas van Afgehaakt Nederland.