Coalitiepartijen willen plannen Schaapsdrift (een heel klein beetje) aanpassen

/

ARNHEM – Coalitiepartijen GroenLinks en Volt willen dat er op de Schaapsdrift twee (2) huizen minder gesloopt worden dan de gemeente van plan is. De partijen hebben een amendement ingediend om de plannen iets aan te passen. Dat voorstel kan waarschijnlijk rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad.

(Door: Patrick Arink)

De gebiedsvisie voor de Schaapsdrift werd vijf maanden geleden door wethouder Bouwkamp (GroenLinks) gepresenteerd. De gemeenteraad heeft daar na al die tijd nog altijd geen besluit over genomen. De gemeenteraad worstelt met de vraag hoe het verder moet.

Wethouder Bouwkamp wil dat er alsnog 25 woningen, plus 48 sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat voornemen splijt de gemeenteraad in tweeën. De gehele oppositie plus een klein deel van de coalitie vindt dat de plannen van Bouwkamp niet in overeenstemming zijn met de afspraak om zo min mogelijk woningen te slopen. De meeste coalitie-raadsleden vinden dat de plannen voldoende zijn teruggeschroefd. De meeste woningen blijven volgens hen behouden.

Vanwege de kritische raadsleden binnen de coalitie, is er op dit moment geen meerderheid voor de gebiedsvisie zoals hij er nu ligt. De plannen moeten dus worden aangepast. De plek waar dat hoort te gebeuren is tijdens raadsvergaderingen. Deze coalitie overlegt liever achter gesloten deuren in achterkamertjes, dan openbaar in het stadhuis. Het leidde een maand geleden tot een gênante raadsvergadering, waarvan het verslag hier te lezen is.

Boterzacht

Na een maand druk overleg in de schaduwrijke ruimtes van het stadhuis, ligt er nu een voorstel dat door coalitiepartijen GroenLinks en Volt wordt ingediend: twee (2) woningen op de Schaapsdrift die op de nominatie staan om gesloopt te worden, moeten in dit voorstel behouden blijven. Het gaat om een twee-onder-een-kap-woning aan de oostkant van de straat.

Daarnaast roept het voorstel op om te onderzoeken of de beoogde hoogbouw van tien verdiepingen op de kop van de Schaapsdrift misschien een paar verdiepingen lager kan.
“Daarbij is ook teruggevallen op renovatie of restauratie van het huidige gebouw een optie”, aldus de partijen.

Tot slot roept het amendement van de coalitiepartijen op om te onderzoeken of de oude wasserij op de Schaapsdrift een maatschappelijke functie kan krijgen, zoals de wens is van bewoners van de Schaapsdrift.
Indien uitvoer van het voorstel leidt tot de bouw van minder woningen dan nu in de gebiedsvisie staan, willen de partijen dit oplossen door de maximale bouwhoogte van 8 verdiepingen in het gebied te verhogen naar 12 verdiepingen.

De tekst van het voorstel is boterzacht, maar het is voldoende om de rijen van de coalitiepartijen weer min of meer gesloten te krijgen en de gebiedsvisie van wethouder Bouwkamp aan een nipte meerderheid te helpen.

Behoud van 17 woningen

Naast het amendement van coalitiepartijen GroenLinks en Volt ligt er ook een voorstel van de VVD. Dat voorstel gaat een stuk verder dan het coalitievoorstel. In het voorstel van de VVD worden er niet twee (2) woningen minder gesloopt, maar blijven er 17 woningen behouden.

De VVD wil dat het gebouw op de kop van de Schaapsdrift behouden blijft, net als de twee-onder-een-kap-woning aan de oostkant van de Schaapsdrift, plus enkele bedrijfswoningen en een woning aan de Velperweg. Het verlies aan nieuw te bouwen woningen kan volgens de VVD eenvoudig gecompenseerd worden door een extra bouwlaag aan de nieuwe appartementengebouwen toe te voegen.

Volgens het VVD-voorstel is het bovendien goed mogelijk om een ontsluitingsweg langs het spoor aan te leggen waarbij de woningen aan de oostkant van het gebied behouden blijven. Dat is iets waarvan wethouder Bouwkamp eerder resoluut meldde dat dit niet kan. De VVD heeft echter samen met de stedebouwkundige rond de tafel gezeten die de gebiedsvisie heeft opgesteld. Het kan wel.

Tot slot roept het VVD-voorstel op om bij de ontwikkeling van station Presikhaaf uit te gaan van de huidige visie van ProRail op het station. ProRail heeft geen enkele ambitie om station Presikhaaf te upgraden, zoals wethouder Bouwkamp wel graag wil.

Het voorstel van de VVD is, ondanks een reactie van de gemeente vol apen en beren, realistisch. Het is na overleg met de projectleider en het stedebouwkundig bureau van de gemeente opgesteld. Of het ook kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad? Die kans lijkt na het achterkamertjesoverleg van de coalitiepartijen nihil.