Arnhem gaat woningsplitsing stimuleren

/

ARNHEM – Arnhem gaat meer doen om woningsplitsing te stimuleren. Op initiatief van D66 en Volt krijgt Arnhem een splitsingscoach die het splitsen van woningen meer onder de aandacht moet brengen. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

(Door: Patrick Arink)

De wooncrisis in Nederland is enorm. Via een enorme woningbouwopgave wordt geprobeerd om het woontekort terug te dringen. Het plan is om tot 2030 in totaal zo’n 900.000 nieuwe woningen te bouwen in Nederland. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken.

Maar naast woningbouw zijn er meer mogelijkheden om de bestaande woonvoorraad te verbeteren. Het beter gebruiken van de bestaande woningen is daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld via woningsplitsing. Onderzoek uit 2022 heeft uitgewezen dat woningsplitsing in totaal 500.000 extra woningen kan opleveren.

Wanneer je dit vertaalt naar de gemeente Arnhem, kom je uit op 5.000 extra woningen. Ter vergelijking: Arnhem wil tot 2040 zo’n 14.000 nieuwe woningen realiseren.

Om woningsplitsing meer onder de aandacht te brengen, krijgt de gemeente Arnhem daarom nu een splitsingscoach. Die gaat zich vooral richten op particuliere huizenbezitters. De indieners van het voorstel denken dat met name ouderen met een grote woning niet weten wat de mogelijkheden zijn van woningsplitsing.

Veel ruime woningen zijn goed geschikt om te splitsen in een levensloopbestendige (gelijkvloerse) woning voor de eigenaar, en extra zelfstandige woonruimte voor bijvoorbeeld starters in de overige ruimte van het huis.

Het aanstellen van een splitsingscoach maakt onderdeel uit van het programma van de gemeente Arnhem om bestaande woningen in de stad beter te benutten.