(Nieuwe woningen in Schuytgraaf.)

Arnhem krijgt er tot 2035 meer dan 22.000 inwoners bij

/

ARNHEM – Arnhem groeit tot 2035 door naar ruim 185.000 inwoners. Dat komt neer op een groei van 13,75 procent. Op dit moment telt Arnhem 163.000 inwoners.

(Door: Patrick Arink)

Arnhem is niet de enige stad die een forse groei kan verwachten. Veel grote en middelgrote steden in Nederland krijgen er de komende jaren veel nieuwe inwoners bij. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS.

Nederland zal in 2035 naar verwachting ongeveer 18,9 miljoen inwoners tellen. Dat komt neer op 1,3 miljoen meer dan nu het geval is.

Bijna 70 procent van de verwachte groei tot 2035 in Nederland komt volgens de prognose terecht in gemeenten met ten minste 100.000 inwoners. Kleinere gemeenten zullen hun bevolking naar verwachting verder zien afnemen. In 2035 zullen 54 gemeenten substantieel minder inwoners tellen dan nu, is de verwachting. Het gaat dan met name om gemeenten op het platteland.

De krimp in deze gemeenten wordt veroorzaakt door vergrijzing en het gegeven dat jongeren voor studie en werk naar de steden trekken.

De groei van 13,75 procent in Arnhem is fors, maar het is minder dan in een aantal andere steden met een vergelijkbare omvang. In Nijmegen (17,6 procent), Haarlem (19,9 procent), Ede (17,4 procent) en Zaanstad (14,8 procent) bijvoorbeeld is de verwachte groei nog groter.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS waarschuwen dat de prognose de meest waarschijnlijke ontwikkeling schetst, maar omgeven wordt met onzekerheden. Het kan dus best anders lopen dan nu wordt verwacht.
Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt bovendien groter naarmate verder naar de toekomst wordt gekeken.

Arnhem groeit sterker dan verwacht

De verwachte groei in Arnhem is sterker dan een paar jaar geleden nog werd aangenomen. In 2019 ging de gemeente Arnhem er nog van uit dat de bevolking van Arnhem tot 2040 zou doorgroeien naar 173.000 inwoners. De huidige prognose is dat Arnhem vijf jaar eerder al ongeveer 13.000 meer inwoners zal hebben.

De sterke groei van het aantal inwoners in Arnhem betekent dat er, nog los van de huidige wooncrisis, fors extra nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden. De gemeente gaat ervan uit dat er tot 2040 in totaal 16.000 woningen meer nodig zijn dan de stad nu telt.

Voor 8.000 woningen liggen al concrete plannen. Van het volbouwen van Schuytgraaf tot aan de realisatie van woningbouw op het Akzoterrein. Voor de resterende woonbehoefte van 8.000 woningen wil de gemeente de komende jaren vooral aan de slag in de Spoorzone Arnhem-Oost.

Spoorzone Arnhem Oost is het gebied ten oosten van de Johan van Oldebarneveltstraat, tussen de Nederrijn en station Presikhaaf. Het gebied is nu met name in gebruik als verrommeld bedrijventerrein en leent zich volgens de gemeente goed voor de ontwikkeling van woningbouw.

Overigens wijzen deskundigen erop dat er niet alleen nieuwe woningen nodig zijn, maar dat er veel winst te behalen valt wanneer eensgezinswoningen komende jaren gesplitst worden. Steeds meer mensen gaan komende jaren alleen wonen, waardoor er een overschot ontstaat aan ruime eensgezinswoningen.