Arnhem krijgt zeven wethouders, presentatie coalitieakkoord op 1 juni

/

ARNHEM – De college-onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college verlopen voorspoedig. Formateur Paul Smeulders laat weten dat het coalitie-akkoord op 1 juni aanstaande bekend zal worden gemaakt. Het nieuwe college krijgt zeven wethouders.

Tegelijk met de presentatie van het coalitie-akkoord, zullen ook de namen van de kandidaat-wethouders worden vrijgegeven.

Onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks, zijn zes partijen nu al een maand bezig met de vorming van een nieuwe coalitie. Die moet gaan bestaan uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdD, PvdA en Volt. Samen hebben de partijen 24 van de 39 raadszetels.

“De afgelopen weken hebben de partijen hun gesprekken voortvarend in een positieve, constructieve sfeer voortgezet”, meldt formateur Smeulders. “Naast de reeds vastgestelde gemeenschappelijke visie, zijn nu ook alle inhoudelijke thema’s besproken.”

Dat er inhoudelijk overeenstemming is, betekent niet automatisch dat het akkoord al naar buiten komt.
Smeulders: “We zijn gestart met het opstellen van de teksten voor een ambitieus coalitieakkoord.”

Zeven wethouders

Smeulders laat in een voortgangsbericht weten dat het nieuwe college van B&W zal bestaan uit zeven wethouders.
“Alle partijen hebben aangegeven bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen. Afgesproken is dat alle partijen een wethouder leveren en GroenLinks twee.”

Normaal gesproken heeft Arnhem een college van B&W dat bestaat uit zes wethouders. Dat het nieuwe college van B&W nu zal bestaan uit zeven wethouders werd al vermoed door politieke volgers. De Partij voor de Dieren meldde aanvankelijk dat zij geen wethouder zou leveren, maar daar kwam de partij al snel op terug.

Van GroenLinks was al duidelijk dat de partij, als grootste partij in de beoogde coalitie, twee wethoudersposten op zou eisen.

Nadat het coalitieakkoord op woensdag 1 juni wordt gepresenteerd, zal de installatie van het nieuwe college van B&W hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op woensdag 8 juni.

Vorige artikel

Vitesse-aanvoerder Danilho Doekhi vertrekt bij Vitesse

Volgende artikel

Is zeven wethouders in Arnhem veel? Niet echt

Tip: