De Oude Kerk aan de Benedendorpseweg in Oosterbeek tijdens hoogwater.

Arnhem wordt mogelijk uitgebreid met Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze erbij

/

ARNHEM – Arnhem wordt in de toekomst misschien een stuk groter. Er is een redelijke kans dat een deel van de gemeente Renkum over een aantal jaar bij de gemeente Arnhem wordt gevoegd. Dat is een van de aanbevelingen van een onderzoeksrapport dat de gemeente Renkum heeft laten uitvoeren.

“De gemeente Renkum is gebaat bij een fusie”, concludeert consultancybureau Berenschot na onderzoek in opdracht van de gemeente Renkum. “Een herindeling heeft veel overtuigende voordelen wanneer gekeken wordt naar bestuurskracht. Bovendien is het model simpel en eenduidig.”

Een fusie is een van de vijf opties die door Berenschot onderzocht werd. De meeste aandacht in het onderzoek is echter naar deze optie gegaan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de gemeente Renkum gesplitst wordt. De dorpen Heelsum en Renkum zouden aan de gemeente Wageningen worden toegevoegd. Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze zouden dan bij Arnhem komen.

Of er inderdaad voor het splitsen van de gemeente Renkum wordt gekozen, is nog lang niet zeker. De gemeenteraad van Renkum heeft opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen om te achterhalen wat de beste mogelijkheid is voor de nabije toekomst.

Er wordt in Renkum al jarenlang gesproken over eventuele herindeling van de gemeente. De politiek in Renkum was daar altijd fel op tegen, maar het laatste jaar is het sentiment veranderd. Gaandeweg dringt in Renkum het besef door dat de gemeente meer gebaat is bij herindeling in plaats van vasthouden aan de eigen zelfstandigheid.

Financiële problemen

De gemeente Renkum, met in totaal 31.000 inwoners, heeft het al jarenlang financieel erg zwaar. Financiële tegenvallers werden afgelopen jaren opgevangen door de lokale belastingen verder op te schroeven. Dat leidde weliswaar tot een sluitende begroting, maar ook tot het besef dat er in de toekomst iets moet veranderen. Je kunt de belastingen immers niet blijven verhogen.

De financiële problemen in Renkum ontstonden bij de decentralisatie in 2015. Veel landelijke taken uit het sociaal domein werden daarbij overgeheveld naar de gemeenten. Dat bracht veel kleinere gemeenten in Nederland in de problemen. Herindeling van Renkum naar Arnhem en Wageningen zou volgens het rapport van Berenschot een duurzame oplossing kunnen zijn.

De gemeente Renkum is overigens niet de enige buurgemeente van Arnhem die nadenkt over aansluiting bij Arnhem. Ook in de gemeente Westervoort werd geconcludeerd dat aansluiting bij de gemeente Arnhem een oplossing zou kunnen bieden voor de toekomst.
Het lijkt echter waarschijnlijker dat Westervoort in de toekomst aan de gemeente Lingewaard wordt toegevoegd, mede omdat deze twee gemeenten op veel vlakken al met elkaar samenwerken.

Of en wanneer de gemeente Renkum wordt opgesplitst, is op dit moment nog niet te zeggen. Duidelijk is echter wel dat dit traject waarschijnlijk al binnen enkele jaren in gang gezet zou kunnen worden.