Een intercity die stopt op station Presikhaaf. Een onrealistisch beeld uit de Gebiedsvisie voor de Schaapsdrift.

Bewoners Schaapsdrift pleiten voor alternatieve gebiedsvisie, zonder sloop

/

ARNHEM – Bewoners van de Schaapsdrift willen dat de gemeenteraad onderzoek laat doen naar een nieuwe gebiedsvisie voor hun woonbuurt. In de plannen van wethouder Bouwkamp (GroenLinks) moeten er 25 woningen gesloopt worden. Bewoners willen dat de sloop van tafel gaat.

(Door: Patrick Arink)

In een omvangrijke brief aan de gemeenteraad reageren bewoners van de Schaapsdrift op de plannen van de gemeente.
“De plannen zijn hard aangekomen. Vanuit die emotie is er de neiging om het hele plan af te schieten, maar wij stellen ons nog steeds constructief op.”

Goed gemotiveerd betogen de bewoners dat de voorgestelde sloop van 25 woningen indruist tegen de afspraken.
“Onze allerbelangrijkste eis, geen sloop van woningen, is niet meegenomen in de gebiedsvisie”, schrijven bewoners. Zij wijzen op een amendement dat door de gemeenteraad is aangenomen, waarbij behoud van alle woningen het uitgangspunt is.

Geen alternatieven

“Bovendien laat de gebiedsvisie niet overtuigend zien dat er gezocht is naar alternatieven en toont daarmee geen zwaarwegend belang aan”, aldus bewoners van de Schaapsdrift.

“Er ontbreken studies naar alternatieven waarin sloop op essentiële plekken vermeden wordt. Alleen in vergelijking met realistische alternatieven kan men aantonen dat er werkelijk sprake is van noodzakelijkheid.”

Daarnaast wijzen bewoners erop dat er veel meer woningen gesloopt gaan worden dan de 25 woningen die de gemeente claimt.
“Het zijn er in werkelijkheid 72, omdat je ook de 48 sociale woningen van Vivare mee moet rekenen. Dit komt neer op 72 keer leed, onzekerheid en radeloosheid bij bewoners, die soms al jaren met plezier op deze plek wonen.”

Toren bij het station

Bewoners keren zich ook fel tegen het plan om bij station Presikhaaf nieuwbouw te realiseren.
“De concept-gebiedsvisie spreekt eufemistisch van een “hoogteaccent”, terwijl het gaat om een toren van tien verdiepingen.”

Volgens de gemeente moet dit gebouw het visitekaartje worden van de wijk. De wijk zelf denkt daar heel anders over:
“Wij zien de toren echter niet als een visitekaartje, want het past niet bij het dorpse karakter van de Schaapsdrift. De bijbehorende visualisatie spreekt boekdelen: de bestaande wijk is onzichtbaar geworden. Waar de Schaapsdrift zou moeten liggen, zie je slechts een fietspad om het hoekje verdwijnen.”

In de plannen van de gemeente, krijgt station Presikhaaf een overkapping.
“We zetten een station neer waar in de toekomst mogelijk frequenter treinen gaan stoppen”, schrijdt de gemeente in de gebiedsvisie. Volgens bewoners van de Schaapsdrift is dat geen realistisch scenario.

“Tijdens eerdere overleggen aangegeven is dat ProRail de komende 25 jaar helemaal geen plannen heeft voor stationsvernieuwing. ProRail zit niet te wachten op nog een intercitystation op deze plek. Halte Presikhaaf transformeren in een “OV-hub” is een fata morgana.”

Grote zorgen hebben bewoners ook door de hoge bebouwingsdichtheid. Het toevoegen van 442 woningen, zoals de gemeente wil, leidt ertoe dat het dorpse karakter van de Schaapdrift totaal verdwijnt, vrezen bewoners.

Bewoners schrijven dat zij hopen dat de gemeenteraad wederom ingrijpt.
“Wij waarderen alle inzet en steun die we vanuit de gemeenteraad hebben gekregen, maar helaas zijn we nog steeds genoodzaakt om door te vechten. Wij roepen de gemeenteraad dan ook op om trouw te blijven aan het amendement, toe te stemmen in het onderzoeken van een alternatief scenario en het college van B&W op te roepen tot het tonen van meer menselijkheid.”

Wanneer de concept-gebiedsvisie aan de orde komt in de gemeenteraad is nog niet bekend. Eerst moet het college van B&W groen licht geven. Pas daarna kan de gemeenteraad zich over de plannen buigen. Waarschijnlijk is besluitvorming over de gebiedsvisie pas in januari aan de orde.