Bewoners Schaapsdrift weigeren nog langer te overleggen met wethouder Bouwkamp

/

ARNHEM – Bewoners van de Schaapsdrift weigeren nog langer te overleggen met wethouder Bouwkamp (GroenLinks) over de toekomst van hun buurt. De bewoners verwijten Bouwkamp gebrek aan empathie en vinden dat zij door de wethouder niet serieus genomen worden.

(Door: Patrick Arink)

Vanaf het opleggen van de Wvg heeft wethouder Cathelijne Bouwkamp er steeds op gehamerd dat zij er alles aan deed om in gesprek te blijven met bewoners. Iedere twee weken had zij overleg met vertegenwoordigers van de Schaapsdrift. Daar komt nu een eind aan.

“De kruik gaat zolang te water totdat ze barst”, schrijven bewoners van de Schaapsdrift aan de gemeenteraad. “Bij ons is de kruik op maandagavond 20 november gebarsten.”

De directe aanleiding voor de stap van de bewoners ontstond tijdens het overleg dat Bouwkamp die dag had. Wethouder Bouwkamp sprak tijdens de bijeenkomst haar ergernis uit over een groot artikel dat een paar dagen ervoor in de Telegraaf had gestaan.

“Dat de wethouder vervolgens geen enkel blijk van empathie toont met mensen die hun huis dreigen te verliezen, heeft voor ons de deur met een stevige klap dichtgedaan”, aldus de bewoners.

Gebiedsvisie

Binnenkort behandelt de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Schaapsdrift. In de gebiedsvisie worden 442 nieuwe woningen bijgebouwd in het gebied, maar dat gaat ten koste van 25 bestaande woningen op de Schaapsdrift én de sloop van 48 sociale huurwoningen.

Bewoners hebben, gesteund door de gemeenteraad, altijd gepleit voor behoud van bestaande woningen in de buurt.
“Nu duidelijk is dat de wethouder in totaal 76 bestaande woningen tegen de vlakte wil gooien, achten wij dit niet alleen strijdig met het door u aangenomen amendement, maar voelen we ons als buurt ook bij het grofvuil gezet”, schrijven de bewoners aan de gemeenteraad.

Bewoners zouden graag zien dat er een alternatief plan ontwikkeld wordt, waarbij de bestaande woningen behouden blijven.
“De portefeuillehouder ziet er niets in om een andere deskundige laten beoordelen of realisatie van de bouwplannen mogelijk is mét behoud van woningen”, klagen bewoners.
De bewoners hopen dat de gemeenteraad wel instemt met een second opinion door een externe deskundige.

Flinke dreun

Ondanks de enorme impact die de plannen van de gemeente heeft op bewoners van de Schaapsdrift, hebben bewoners zich altijd constructief opgesteld. Beleefd, netjes en goed argumenterend gingen bewoners keer op keer het gesprek met de gemeente aan.

Nu bewoners tot het besef zijn gekomen dat die constructieve houding geen enkel effect heeft op de koers van wethouder Bouwkamp, is het niet meer dan logisch dat bewoners een streep zetten door het overleg.

De stap van de bewoners is een flinke dreun voor Bouwkamp. Wethouder Bouwkamp heeft naar buiten toe altijd volgehouden dat zij het belangrijk vond om met bewoners in gesprek te blijven. Nu duidelijk is dat bewoners van de Schaapsdrift geen enkel vertrouwen meer hebben in de sussende woorden van de wethouder, zal het voor Bouwkamp nog moeilijker worden om haar plannen door te drukken.

Wethouder Bouwkamp heeft bij het opleggen van de Wvg altijd volgehouden dat sloop van woningen “niet aan de orde was”. Dat bleek niet waar, bleek uit Woo-documenten van de Arnhemsche Courant. Het heeft de politieke positie van Bouwkamp geen goed gedaan, zeker niet nadat de gemeenteraad via een amendement de voorgenomen sloop vrijwel blokkeerde.

Nu bewoners het vertrouwen in Bouwkamp opzeggen, is die positie nog verder verzwakt.