B&W gaat de fout in met geheimhouding stukken over de Schaapsdrift

/

ARNHEM – In een memo aan de gemeenteraad erkent het college van B&W dat zij de fout in is gegaan met het opleggen van geheimhouding van stukken die te maken hebben met de Schaapsdrift. Bewoners van de Schaapsdrift proberen de belangrijkste stukken over de plannen openbaar te krijgen.

(Door: Patrick Arink)

In maart van dit jaar werd de Wvg opgelegd op alle 150 woningen van de Schaapsdrift. Daarmee heeft de gemeente een instrument in handen waarmee bewoners gedwongen worden om hun huis bij verkoop aan de gemeente te verkopen. De maatregel werd genomen omdat de gemeente plannen heeft woningen te slopen en de wijk te vernieuwen.

Het opleggen van de Wvg leidde tot veel protesten vanuit de wijk, die zich met hand en tand verzet tegen de gemeente Arnhem. De bewoners vrezen dat de gemeente vergaande plannen heeft om de hele wijk te slopen, hetgeen de gemeente bestrijdt. Maar de argwaan over de intenties van de gemeente blijft groot.

Bewoners van de Schaapsdrift dienden daarom een Woo-verzoek in om de belangrijkste stukken alsnog openbaar te krijgen. Dat verzoek werd voor het grootste gedeelte afgewezen. De belangrijkste weigeringsgrond is dat veel stukken persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren bevatten.

Ook de oppositie in de gemeenteraad is bang dat de gemeente in het dossier Schaapsdrift niet het achterste van haar tong laat zien. De stukken over de Schaapsdrift werden daarop onder geheimhouding verstrekt aan de gemeenteraad. Daarbij werd het Protocol Geheimhouding van de gemeente Arnhem gehanteerd.

Vandaag laat het college van B&W weten dat zij hiermee de mist in is gegaan. Er is weliswaar correct gehandeld volgens het protocol van de gemeente, maar het besluit druist in tegen de Gemeentewet.

“Kort gezegd: er zit licht tussen het Protocol Geheimhouding en de Gemeentewet”, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. “De Gemeentewet maakt het niet mogelijk om op stukken met persoonlijke beleidsopvattingen geheimhouding op te leggen.”

“Dit betekent dat de geheimhouding bij nader inzien van de stukken met weigeringsgrond ‘Persoonlijke beleidsopvattingen’ af moet”, concludeert de gemeente.

Maar: dit geldt alleen voor de gemeenteraad en niet voor het Woo-veroek van bewoners van de Schaapsdrift, waarschuwt de gemeente.
“Deze stukken zijn nog altijd niet openbaar. Ook zonder Woo-verzoek zijn deze stukken niet openbaar.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de gemeente miskleunt in het dossier Schaapsdrift. Zo werd een brief aan bewoners waarin het opleggen van de Wvg werd aangekondigd slechts bij een deel van de bewoners van de Schaapsdrift bezorgd. Ook een brief over het starten van een participatietraject werd bij lang niet alle inwoners bezorgd.

“Het college betreurt de ontstane situatie”, schrijft B&W aan de raad. “Het is spijtig dat juist in het dossier Schaapsdrift deze discrepantie tussen het Protocol Geheimhouding en de Gemeentewet naar boven komt.”

Dat niet alleen: het oplossen van het probleem is niet zo eenvoudig, blijkt uit het memo van B&W. Het college van B&W kan het probleem zelf niet oplossen. Dat moet de gemeenteraad doen.

“Het college wil de ontstane situatie graag zo snel en zo goed mogelijk corrigeren. De snelste manier hiervoor is dat de raad het voorgelegde voorstel amendeert. Het college denkt graag mee over tekstvoorstellen voor het amendement.”

Komende woensdag praat de gemeenteraad verder over de chaos met de geheimhouding. Het belooft een levendig debat te worden.