Coalitie-motie moet pijn bewoners Schaapsdrift verzachten

/

ARNHEM – Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over de Schaapsdrift. Wanneer de Wvg door de gemeenteraad bekrachtigd wordt, maakt dat de weg vrij om de buurt te kunnen slopen. Drie partijen uit de nieuwe coalitie komen vanavond met een motie om de pijn voor bewoners van de Schaapsdrift te verzachten.

(Door: Patrick Arink)

Na de raadsvergadering van afgelopen woensdag was duidelijk hoe de stukken op het bord stonden: de gehele oppositie zal tegen het raadsvoorstel stemmen. Omdat er bij vier van de zes coalitiepartijen grote twijfels bestonden over nut en noodzaak van het voorstel, was het de vraag of wethouder Bouwkamp (GroenLinks) voldoende steun zou vinden in de raad.

Afgelopen dagen is door de coalitiepartijen achter de schermen druk overleg gevoerd over de Schaapsdrift. Dat heeft geleid tot een motie van Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en de PvdA over de Schaapsdrift.
Of de motie door de drie coalitiepartijen betekent dat er een meerderheid is voor het voorstel van B&W is echter nog altijd niet zeker.

Boterzacht

In de motie wordt het college van B&W opgeroepen om terughoudend te zijn bij onteigening en sloop van de woningen.
“Er is een zorgvuldige afweging nodig. Het moet inzichtelijk gemaakt worden welke consequenties het heeft om meer woningen te bouwen, ten opzichte van de bestaande woningen. Het belang van het behoud van bestaande woningen moet zwaar meewegen.”

Ook wordt in de motie de wens uitgesproken om de Wvg op te heffen voor delen van de Schaapsdrift zodra uit toekomstige plannen duidelijk is dat huizen zullen blijven staan.

De motie is boterzacht. Harde garanties en harde voorwaarden worden in de motie niet gevraagd. Wel is de motie een indicatie dat volledige sloop van de huizen op de Schaapsdrift voor het college van B&W een doodlopende weg is.

Naast de motie vanuit de drie coalitiepartijen, ligt er ook een amendement van de SP. Dit amendement wordt gesteund door de gehele oppositie. In het amendement wordt opgeroepen om de Wvg van het woondeel van de Schaapsdrift af te halen en alleen te laten gelden voor het bedrijvendeel van het gebied.

Binnen de gemeenteraad zingt rond dat het college van B&W dit amendement op juridische gronden wil ontraden. Normaal gesproken wordt door B&W vooraf gemeld wat er niet klopt, zodat de tekst bijgesteld kan worden. Uit een mail die Gerrie Elfrink (SP) aan het college van B&W heeft gestuurd, blijkt dat dat in dit geval niet is gedaan.

Elfrink: “Wij betreuren deze hele gang van zaken, die helaas past in wat inmiddels een patroon van politiek genoemd kan worden.”

Die laatste opmerking is een verwijzing naar het rapport ‘Patronen van Politiek’ dat Paul Frissen vijf jaar geleden schreef over de bestuurscultuur in Arnhem.

“Binnen de Arnhemse bestuurscultuur ligt een sterk accent op besturen en coalitievorming als machtsvorming en machtsuitoefening”, concludeerde Frissen. “Het gevolg zijn gevoelens van wij-zij, van coalitie tegen oppositie, van raad tegen college, van tegenstanders, die regelmatig als vijanden worden gezien en soms zo worden behandeld. Dan zijn er ook beelden van controle achter de schermen in achterkamertjes.”

Vorige artikel

“Welkom in Klein België!” Bewoners Schaapsdrift roepen de onafhankelijkheid uit

Volgende artikel

Driedimensionale belevenis vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem

Tip: