Definitief geen woningen op plek van voormalige school op de Hoogkamp

ARNHEM – Er komen definitief geen woningen op de plek van de voormalige school Het Palet in de Witsenstraat op de Hoogkamp. Woningcorporatie Portaal heeft het schoolgebouw terugverkocht aan de gemeente Arnhem.

(Door: Patrick Arink)

Het is een soap die inmiddels al meer dan acht jaar duurt. De school zou verbouwd worden om seniorenwoningen mogelijk te maken. Er zouden statushouders in de school gehuisvest worden. De school zou gesloopt worden voor het realiseren van sociale huurwoningen en zo zijn er nog wat plannen de revue gepasseerd de afgelopen jaren.

In 2021 schreef de Arnhemsche Courant al een uitgebreid verhaal over de plannen die iedere keer maar niet doorgingen: hoe een leegstaande school de Hoogkamp al vijf jaar in zijn greep houdt. In dat artikel, van drie jaar geleden, bezweert een woordvoerder van Portaal dat het er echt van ging komen:
“Deze maand nog krijgen bewoners van de Hoogkamp een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.”

Hoogspanningskabels

Drie jaar later gaat er echter definitief een streep door alle woningbouwplannen van de afgelopen acht jaar.
Afgelopen jaar liet Portaal al weten dat zij voorlopig geen mogelijkheden zag om woningen te bouwen op de plek van de school in de Witsenstraat. Er waren parkeerproblemen, de buurt was kritisch en de aanwezigheid van hoogspanningskabels in de nabijheid van de school waren een probleem.

Omdat er tegenwoordig meer stroom door de hoogspanningskabels loopt dan in het verleden, is de veiligheidszone vergroot van 2 X 35 meter naar 2 X 45 meter. En dat zit woningbouw op de plek van Het Palet in de weg. Het schoolgebouw valt voor een deel binnen deze veiligheidszone.

Subsidie

De gemeente liet vorig jaar nog weten dat zij van plan was om de hoogspanningskabels ondergronds te brengen. Langs de Hoogkamp loopt ongeveer 1,5 kilometer aan hoogspanningskabels langs de huizen. Het ondergronds laten lopen van deze kabels zou de gemeente rond de 1,5 miljoen euro kosten. Daarvoor is inmiddels al geld opgenomen in de begroting, maar het kan nog een tijd duren voor de werkzaamheden beginnen.

Voor Portaal was het uitstel de belangrijkste reden om de school terug te verkopen aan de gemeente. De woningcorporatie wil haar geld ergens anders inzetten om sneller woningen te kunnen realiseren.

De gemeente heeft het schoolgebouw teruggekocht voor een bedrag van 725.000 euro. Dit is hetzelfde bedrag dat Portaal als aankoopbedrag moest betalen.

Bij de aankoop van de school kreeg Portaal 160.000 euro subsidie om snelle woningbouw mogelijk te maken. Nu de school weer is teruggekocht door de gemeente, is die subsidie door Portaal teruggegeven aan de gemeente. Het geld wordt nu gebruikt om onrendabele toppen bij andere sociale huurprojecten af te dekken.

Nu de gemeente weer eigenaar is van het schoolgebouw, is het de vraag wat er nu met de school gaat gebeuren.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er gekeken wordt naar een tijdelijke invulling door scholen gebruik te laten maken van het gebouw.
“De definitieve invulling is nog niet duidelijk.”