Een structureel tekort van 18 miljoen euro? Storm in een glas water, vindt B&W

/

ARNHEM – Op Twitter maakt oud-wethouder van Financiën Martijn Leisink (D66) zich druk over een ambtelijk stuk dat is gestuurd aan de nieuwe gemeenteraad. Volgens Leisink blijkt uit het stuk dat de gemeente een structureel financieel tekort heeft van 18 miljoen euro. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat B&W het ziet als een storm in een glas water.

In een uitgebreide posting op Twitter fileert Leisink een ambtelijk stuk waarin het financiële beeld van de gemeente voor de komende jaren wordt toegelicht. Uit het stuk blijkt dat er dit jaar nog een financieel overschot is van 10 miljoen euro. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is er echter een tekort: 18 miljoen euro.

Martijn Leisink kon het niet laten te onderzoeken waar dat tekort vandaan komt en de tekorten van commentaar te voorzien:
“Zo valt bijvoorbeeld de regel “formatie SBR” op. Het knelpunt bij het cluster Strategie, Beleid en Regie kost kennelijk 2,5 miljoen euro per jaar! Dat zijn bedragen waar je als raadslid vragen over moet gaan stellen.”

Een ander punt dat Leisink uit de cijfers naar boven vist, zijn 3 miljoen euro extra per jaar voor huisvestingskosten bij Onderwijs.
“Ook dat is een enorm bedrag dat je niet op een achternamiddag zomaar beschikbaar stelt”, vindt Leisink.

Voor prijs- en volumebijstellingen is in verband met de sterk stijgende inflatie een bedrag gereserveerd van 15 miljoen euro. Dat lijkt verstandig, maar Leisink heeft ernstige bedenkingen.
“Natuurlijk, inflatie moet gecompenseerd worden, maar klopt dit bedrag wel?”

Stuurman aan wal

Het heeft er alle schijn van dat oud-wethouder Financiën Martijn Leisink als een stuurman aan wal commentaar geeft op het beleid van zijn opvolger. De kritiek kiert door iedere zin in het betoog van Leisink heen.
“Financiën regel je voorafgaand aan besluitvorming, niet erna!”
“Was dit eerder niet te voorzien?”
“Waarom is de kostenreductie niet gelukt?”

En waar Martijn Leisink is, is Gerrie Elfrink in dit soort gevallen nooit ver weg.
De uitgebreide posting van Leisink was voor Elfrink reden om meteen met gestrekt been te reageren.
“Het #doofpotcollege maakt haar naam tot het laatst toe waar. Nu de verkiezingen zijn geweest blijken er tekorten van 18 miljoen euro per jaar! Door burgemeester en wethouders voor de kiezers verborgen gehouden. Wat een dieptepunt.”

Op hoge poten heeft Elfrink namens de SP meteen een debat aangevraagd over het stuk.
Of dat debat er komt, is sowieso de vraag. Het stuk is niet in opdracht van het college van B&W geschreven, dus het is überhaupt onduidelijk wie het zou moeten verdedigen in de gemeenteraad. Het financiële stuk valt feitelijk onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris.

Financieel positief beeld

Maar naar aanleiding van de ophef wil het college van B&W desgevraagd wel reageren.
Uit de reactie van de gemeente blijkt echter dat de gemeente geen enkele noodzaak ziet om inhoudelijk op de kritiek van Martijn Leisink in te gaan.

Huidig wethouder van Financiën Ronald Paping (GroenLinks) wijst erop dat het ambtelijk stuk niet gezien mag worden als een volwaardige begroting.

“Het informatiedossier is door de ambtelijke organisatie opgesteld speciaal om raadsleden te helpen bij de start van de nieuwe gemeenteraad. Het dossier geeft geen compleet inhoudelijk en financieel beeld zoals de begroting en de perspectiefnota dat doen. Er zijn immers nog vele onzekerheden, die niet in dit dossier verwerkt konden worden.”

Paping benadrukt dat de financiële situatie van de gemeente aanzienlijk beter is dan Leisink doet voorkomen.
“De gemeente is financieel gezond en de meest recente begroting laat dat ook zien. De solvabiliteit loopt verder op, de weerstandsfactor is 1,4 en groeit verder.”

De opmerking van Paping over de solvabiliteit is een tik in de richting van Leisink. Leisink stond als wethouder bekend als een financieel genie, maar de financiële situatie van de gemeente is sinds het vertrek van Leisink aanzienlijk verbeterd. Dat is het duidelijkst te zien aan de solvabiliteit. Bij het aantreden van Paping was de solvabiliteit 13 procent. Dat stijgt door naar 17 procent in 2025.

De gemeente presenteert over enkele weken de jaarstukken over 2021 met daarin het meest actuele financiële overzicht.
Paping: “We verwachten dat ook dat een financieel positief beeld geeft.”

Zie verder:
Financieel tekort gemeente Arnhem blijkt financieel overschot

Vorige artikel

Fontein Blauwe Golven deed het weer. Eventjes…

Volgende artikel

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Tip: