Eigen heldenrol voor Tonnie van der Herik in Rozet

ARNHEM – Daklozenmoeder Tonnie van der Herik wordt geëerd met een eigen ‘heldenrol’ in het trappenhuis van Rozet. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in daklozenopvang De Banaan werd dit afgelopen zondag bekend gemaakt.

(Door: Patrick Arink)

Al vanaf de opening van Rozet hangen er langs de trappen van Rozet ‘heldenrollen’. Op foto’s zijn hier beroemde Arnhemmers uit het verleden te zien. Sinds vijf jaar organiseert Rozet een Heldenverkiezingen om ook de Arnhemse helden uit deze tijd een plek te geven.

Eerdere winnaars van de heldenverkiezing waren onder meer Barbara Essenboom en Marcel Legerstee. Dit jaar won Anwar Manlasadoon.

“Maar ook dit jaar weer werd Tonnie van der Herik genomineerd door het publiek”, aldus Rozet-directeur Jenny Doest. “Al vanaf het moment dat we de verkiezing organiseren, zit Tonnie er ieder jaar bij. Om die reden hebben we besloten om vijf het eerste jubileum van deze verkiezing een aparte ere-rol uit te reiken aan Tonnie van der Herik.”

En daar is alle reden voor, blijkt eens te meer uit de tekst van het juryrapport:
“Tonnie van der Herik bekommert zich al veertig jaar om het lot van daklozen. Het werk wat Tonnie deed en (ondanks haar eigen leeftijd en gezondheidsproblemen) nog steeds doet voor daklozen, verdient erkenning en waardering. Die kwam er een paar jaar geleden met het toekennen van een koninklijke onderscheiding. Als jury van de Arnhemse heldenverkiezing vinden wij dat we Tonnie van den Herik ook in Arnhem moeten eren. Daarom krijgt Tonnie van ons haar eigen ere-rol in Rozet.”

Te midden van “haar jongens” nam Tonnie van der Herik afgelopen zondag in de daklozenopvang de foto in ontvangst die binnenkort in het trappenhuis van Rozet wordt geplaatst.

Tonnie van der Herik nam de prijs zichtbaar geroerd in ontvangst. In haar dankwoord pleitte ze ervoor dat de voorzieningen voor daklozen in Arnhem uitgebreid worden.
“Deze dagopvang is alleen op zondagmiddag open. Het zo mooi zijn als het mogelijk is om de dagopvang in Arnhem verder uit te breiden. Daar is enorme behoefte aan.”

Tonnie, 77 jaar inmiddels, liet weten dat ze nog lang niet denkt aan stoppen.
“Ik ga door tot mijn laatste snik.”