Arnhemsche Courant wint rechtszaak tegen gemeente Arnhem

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem moet binnen twee weken alle documenten over de Schaapsdrift die via een Woo-verzoek zijn opgevraagd overhandigen aan de Arnhemsche Courant. Dit heeft de bestuursrechter vandaag bepaald in een rechtszaak die tegen de gemeente Arnhem was aangespannen.

(Door: Patrick Arink)

Volgens de Wet open overheid (Woo) had de gemeente tot 13 januari van dit jaar de tijd om aan het Woo-verzoek te voldoen. Omdat de gemeente Arnhem slechts mondjesmaat via zogeheten deelbesluiten documenten vrijgeeft, is beroep ingesteld bij de bestuursrechter.

“Het niet-correct afhandelen van het Woo-verzoek staat haaks op het recht om toegang tot publieke informatie”, aldus de eis bij de rechtbank. “De Woo is duidelijk voor wat betreft de termijnen en de gemeente Arnhem overtreedt die termijn.”

In haar verweer voert de gemeente aan dat het bij de gevraagde documenten over de Schaapsdrift gaat om “een gecompliceerd en actueel dossier”. De gemeente erkent dat zij de wettelijke termijn overschrijdt waarin het Woo-verzoek beantwoord dient te worden.

“Reden hiervoor ligt nog altijd in de omvang en complexiteit van het dossier,
onderbezetting én de grote inzet van de ambtelijke organisatie bij het lopende Wvg dossier”, schrijft de gemeente Arnhem aan de rechtbank.

De gemeente pleit in haar verweer om die reden voor een langere termijn om aan het Woo-verzoek te voldoen.

In haar uitspraak laat de rechtbank weten dat zij daar geen boodschap aan heeft.
“De rechtbank ziet hier geen reden voor, omdat de daarvoor aangevoerde redenen te algemeen zijn en het aan de gemeente Arnhem is om zorg te dragen voor een tijdige afwikkeling”, schrijft zij in haar vonnis.

De rechtbank draagt de gemeente op om binnen twee weken na de uitspraak alsnog alle documenten over de Schaapsdrift te overhandigen aan de Arnhemsche Courant. Omdat de rechtbank het spoedeisend karakter van de zaak inziet, is de zaak versneld behandeld. Over drie weken neemt de gemeenteraad een besluit over een startnotitie rond de plannen met de Schaapsdrift.

Als extra stok achter de deur heeft de rechtbank bovendien bepaald dat de gemeente Arnhem een dwangsom van 100 euro per dag moet betalen aan de Arnhemsche Courant voor iedere dag dat zij te laat is met het afhandelen van het Woo-verzoek. Hieraan is een maximum gesteld van 15.000 euro. De gemeente Arnhem is daarnaast ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, de juridische kosten en het griffierecht.

Onderzoek naar Woo

Eerder deze maand werd een onderzoek naar de Wet open overheid gepresenteerd. In dat onderzoek, dat in opdracht van de Rijksoverheid werd opgesteld, wordt geconcludeerd dat de afhandeling van Woo-verzoeken nog steeds te langzaam gaat. Veel ministeries en gemeenten zijn te laat met het beantwoorden van informatieverzoeken.

Arnhem is een van de 23 onderzochte gemeenten. In het overzicht bungelt Arnhem op de 16e plaats.
Ter indicatie: in het tempo dat de gemeente tot nu toe heeft gehanteerd bij het afhandelen van het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant, zou het tot april 2024 duren voor het Woo-verzoek in zijn geheel is afgehandeld. Dat is 15 maanden langer dan de wettelijke termijn toestaat.

“Indien een burger zich niet aan de wettelijke termijn houdt, volgt vaak een boete of verspeelt hij zijn rechten. Overheden komen er vaak gewoon mee weg”, wordt in het onderzoek mismoedig geconcludeerd.

Niet in Arnhem. De Arnhemsche Courant laat niet met zich sollen.