Fietsverkeer wordt verbeterd door aanleg VeluweWaalpad

ARNHEM – De gemeente Arnhem gaat samen met de provincie, de GroeneMetropoolregio en vier andere gemeenten werk maken van de aanleg van het VelueweWaalpad. Via deze fietsroute moeten in de toekomst meer automobilisten verleid worden om met de fiets naar het werk te gaan.

“Zestig procent van de autoritjes in het gebied tussen onze gemeenten kan prima op de fiets”, aldus wethouder Mark Lauriks (PvdA) namens de gemeente Arnhem. “Dan moeten fietspaden veilig, snel en aantrekkelijk zijn. Die ambitie hebben we voor het VeluweWaalpad.”

Aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen liggen bestaande woon- en werkgebieden op fietsafstand. Als nieuwe comfortabele, snelle en veilige fietsroute kan het VeluweWaalpad deze locaties met elkaar verbinden.

“Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk alternatief voor reizigers”, stelt de gemeente Arnhem. “Minder reizigers pakken de auto pakken of maken gebruik van het openbaar vervoer. Daardoor draagt het VeluweWaalpad bij aan het vergroenen van de mobiliteit.”

Door verbindingen te leggen met nieuw te bouwen woonwijken en werklocaties, willen de gemeenten met het VeluweWaalpad de bereikbaarheid per fiets verbeteren. Nieuwe inwoners en bedrijven worden hierdoor minder afhankelijk van auto en openbaar vervoer, is de achterliggende gedachte. Doordat het VeluweWaalpad bestaande fietsroutes met elkaar verbindt, wordt bovendien ook het bereik voor elektrische fietsers vergroot.

Onder regie van de provincie Gelderland werken de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum samen met de GroeneMetrolpoolregio de plannen verder uit. Dit moet leiden tot een voorstel met een voorkeursroute en een kostenoverzicht. Andere partners, ondernemers en bewoners worden bij dit project betrokken.