Geen vuurwerkverbod in Arnhem met oud en nieuw

ARNHEM – Amsterdam maakte vorige week bekend dat er bij de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod geldt in de stad. Andere steden, zoals Rotterdam en Nijmegen, kennen al een paar jaar een vuurwerkverbod. En in Arnhem? In Arnhem mag bij de komende jaarwisseling wel vuurwerk afgestoken worden.

Niet alles mag, en het mag ook niet overal, maar er mag in Arnhem tijdens oud en nieuw meer dan in een aantal andere gemeenten in Nederland. Steeds meer gemeenten besluiten tot een plaatselijk vuurwerkverbod of een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones. Ook in Arnhem heeft de kwestie meermalen op de politieke agenda gestaan.

Er wordt in Arnhem al een paar jaar gesteggeld over het invoeren van een vuurwerkverbod. Dat verbod leek er in 2020 daadwerkelijk te komen nadat een meerderheid van de gemeenteraad instemde met een verbod.

In verband met corona werd er afgelopen jaar tijdelijk een landelijk vuurwerkverbod ingevoerd, waardoor er in Arnhem sowieso geen vuurwerk mocht worden afgestoken.

Dit voorjaar werd nogmaals een motie in stemming gebracht in de gemeenteraad die opriep tot een vuurwerkverbod in de stad. Tot verrassing van de raadsleden zelf haalde die motie dit keer geen meerderheid. Het scheelde één stem.

Geen rotjes, geen vuurpijlen

Dat betekent dat er in Arnhem ‘ouderwets’ oud en nieuw kan worden gevierd. Maar helemaal hetzelfde als twee jaar geleden wordt het nou ook weer niet.

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn inmiddels door de regering verboden. Eerder werden Chinese rollen en ratelbanden al verboden. Het verbod op rotjes, strijkers en vuurpijlen komt na een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het verbod is volgens de regering noodzakelijk omdat er sprake is van onacceptabel veel letsel en incidenten. Bovendien hebben hulpdiensten in toenemende mate te maken met (zwaar) vuurwerk dat naar hen gegooid wordt.
“Het aantal geweldsincidenten tegen agenten is in vijf jaar niet zo hoog geweest”, staat op de website van de Rijksoverheid te lezen.

‘Onschuldig’ vuurwerk en siervuurwerk is wel toegestaan. Fonteinen, tollen en sierpotten mogen dus wel. Ook kindervuurwerk zoals sterretjes en grondbloemen mogen nog.

Vuurwerkvrije zones

In plaats van een vuurwerkverbod voor de gehele gemeente, kiezen veel gemeenten ervoor om het aantal vuurwerkvrije zones dit jaar uit te breiden. In Arnhem wordt het aantal vuurwerkvrije zones echter niet uitgebreid.

Die vuurwerkvrije zones zijn park Sonsbeek, Meinerswijk en rondom zorginstellingen. Daarnaast mag er ook geen vuurwerk worden afgestoken in de directe nabijheid van Burgers’ Zoo, paardenmaneges en dierenpensions.

Geitenkamp

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod, was er rond afgelopen jaarwisseling veel vuurwerkoverlast op de Geitenkamp. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, er werden brandjes gesticht en vuurwerk werd gebruikt om straatmeubilair op te blazen. Jongeren speelden dagenlang een kat- en muisspel met de politie.

Met inzet van veel politie en tientallen aanhoudingen werd afgelopen jaar de rust in de wijk teruggebracht. De gemeente verwacht dat het dit jaar rustiger zal zijn op de Geitenkamp.