Gemeente Arnhem koopt schulden af in “armste buurt van Nederland”

/

ARNHEM – Nationaal Programma Arnhem-Oost voert het experiment ‘Immerloo Schuldenvrij’ uit. Hierbij worden de schulden van 40 tot 60 huishoudens met behulp van een opkoopfonds in één keer opgekocht.

(Door: Redactie)

Schulden hebben een verwoestend effect op mensen. Ze leiden tot een mensonwaardig bestaan, zeker wanneer het gaat om gezinnen in een kwetsbare situatie. Door stress worden de problemen vaak groter, waardoor het moeilijk is om uit de schulden te komen. Schulden die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.

De gemeente Arnhem wil dat deze giftige spiraal doorbroken wordt. Daarom voert het Nationaal Programma Arnhem-Oost het experiment ‘Immerloo Schuldenvrij’ uit, waarbij de schulden van 40 tot 60 huishoudens met behulp van een opkoopfonds in één keer worden opgekocht. Om generatiearmoede tegen te gaan kijken we allereerst naar gezinnen met kinderen, omdat daarmee een leven vol ellende voorkomen kan worden.

Wethouder Bestaanszekerheid, Mark Lauriks: ‘Schulden leiden tot meer schulden. Ze slaan een gat in je portemonnee en je toekomst. En nemen zoveel ruimte in je hoofd in dat nadenken over keuzes bijna onmogelijk wordt. En zo nemen schulden je leven over, tot er enkel een mensonwaardig bestaan overblijft. Tegelijkertijd kost het oplossen van problematisch schulden ons meer dan de daadwerkelijke waarde van alle schulden bij elkaar. Dat moet anders. In Arnhem nemen we een eerste stap naar een betere schuldhulpverlening door alle schulden van 40 tot 60 huishoudens op te kopen.’

Weg vrij voor een beter leven

Door ingewikkelde regelgeving, schaamte, taalachterstand of een afnemend vertrouwen in de overheid nemen mensen zelf vaak niet de eerste stap in de richting van hulpverlening. Hierdoor zijn er veel huishoudens met problematische schulden die uit beeld blijven. Daarnaast blijkt dat wanneer mensen eenmaal problematische schulden hebben, het heel erg moeilijk is om daar weer uit te komen.

Met dit experiment worden de schulden bij deelnemers in een keer weggenomen en wordt de weg vrijgemaakt voor een beter leven op alle gebieden. Deelnemers aan het experiment krijgen 2 jaar lang begeleiding om te werken aan hun toekomst. De eerste huishoudens zijn inmiddels benaderd voor deelname aan het experiment.

Mark Lauriks: ‘Ik ben blij dat we met hulp van 3 lokale stichtingen kunnen onderzoeken hoe we de spiraal rondom schuldenproblematiek echt kunnen doorbreken. Tegelijkertijd voel ik ook de schaamte omdat wij als overheid financiële hulp nodig hebben voor een taak die wij zelf moeten kunnen dragen. Want het is in de grondwet verankerd dat het aan de overheid is om te zorgen voor een zeker en menswaardig bestaan. En toch lukt het ons tot op heden niet om voldoende aan deze plicht te voldoen.’

Immerloo II is de armste postcode van Nederland. Voor het experiment is gekeken naar huishoudens waarbij sprake is van langdurige en problematisch schulden en waarbij er geen uitweg in zicht is. Huishoudens zijn geselecteerd op basis van de hoogte van de schuld, duur van de schuld en het aantal schuldeisers.