Gemeente Arnhem lapt uitspraak rechter aan haar laars

/

ARNHEM – Meer dan acht weken geleden bepaalde de rechtbank dat de gemeente Arnhem binnen twee weken alle documenten over de Schaapsdrift moest overhandigen aan de Arnhemsche Courant. De gemeente lapt de uitspraak van de rechter aan haar laars. De documenten zijn nog altijd niet vrijgegeven.

(Door: Patrick Arink)

Via een Woo-verzoek vroeg de Arnhemsche Courant in december vorig jaar alle documenten op die te maken hebben met de plannen voor de Schaapsdrift. Volgens de wet moeten Woo-verzoeken binnen vier weken beantwoord worden. Voor complexe dossiers is twee weken uitstel toegestaan. Uiterlijk 13 januari had het Woo-verzoek beantwoord moeten zijn.

Omdat de gemeente slechts mondjesmaat documenten vrijgaf, stapte de Arnhemsche Courant in maart naar de rechtbank. Die stelde de Arnhemsche Courant in het gelijk en bepaalde dat de gemeente uiterlijk op 3 april alle documenten moest vrijgeven. Dat is inmiddels meer dan zes weken geleden. Het Woo-verzoek is nog altijd niet beantwoord.

Volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) doet de gemeente “haar uiterste best”. Bouwkamp meldde na kritische vragen door de gemeenteraad dat er extra mankracht is ingehuurd om het Woo-verzoek af te handelen. De gemeenteraad nam genoegen met dat antwoord, maar het is niet conform de feiten.

Sabotage

Zo heeft de gemeente Arnhem pas op 14 april een externe partij benaderd die toestemming moet geven over het vrijgeven van stukken. Dat is meer dan drie maanden nadat het Woo-verzoek volgens de wet beantwoord had moeten worden en vier weken na de uitspraak van de rechtbank.

Het heeft er alle schijn van dat de gemeente de afhandeling van het Woo-verzoek saboteert in verband met de politieke besluitvorming. De stukken die de gemeente inmiddels wél heeft prijsgegeven hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad hard op de rem trapt bij de plannen voor ontwikkeling van de Schaapsdrift.

In de startnotitie staat dat de gemeente tot 1.000 woningen en tot 1.000 werkplekken in de Schaapsdrift en omliggende straten wil realiseren. Uit documenten die de Arnhemsche Courant ontving, bleek dat dit alleen mogelijk is bij grootschalige sloop van de wijk.

Via een amendement schroeft de gemeenteraad de ambities uit de startnotitie flink omlaag. Behoud van de bestaande woningen is het uitgangspunt. Nieuwe woningen moeten vooral op het bedrijventerrein van de Schaapsdrift gebouwd worden.

Eind deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen met de Schaapsdrift.

Nieuwe rechtszaak

De gang van zaken rond de afhandeling van het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant heeft er toe geleid dat drie partijen in de gemeenteraad inmiddels schriftelijke vragen hebben gesteld. D66, PvdA en VOLT willen van het college van B&W weten waarom de gemeente zo lang doet over de afhandeling van het Woo-verzoek. Ook die vragen zijn nog niet beantwoord.

Als pressiemiddel heeft de rechtbank bepaald dat de gemeente Arnhem 100 euro dwangsom per dag moet betalen aan de Arnhemsche Courant voor iedere dag dat zij te laat is. De teller staat inmiddels op 4.300 euro. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van 15.000 euro.

De dwangsom moet door de Arnhemsche Courant gebruikt worden voor een nieuwe rechtszaak tegen de gemeente Arnhem. In de Woo is bepaald dat het weglakken van teksten alleen bij uitzondering mogelijk is. Omdat de Woo een nieuwe wet is en hierover nog geen jurisprudentie is, vindt de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem dat dit getoetst moet worden bij de rechtbank. Om die reden lakt de gemeente Arnhem meer pagina’s weg dan wettelijk is toegestaan.