Gemeente Arnhem moet zich (alweer) verantwoorden voor de rechtbank vanwege de Schaapsdrift

/

ARNHEM – Bewoners van de Schaapsdrift slepen de gemeente Arnhem voor de rechter. De bezwarencommissie tikte de gemeente vorig jaar op de vingers omdat het opleggen van de Wvg op de Schaapsdrift niet goed gemotiveerd was. Omdat de gemeente dit volgens de bewoners nog altijd niet goed gemotiveerd heeft, stappen ze nu naar de rechtbank.

(Door: Patrick Arink)

De rechtbank neemt de zaak serieus op. Op eigen initiatief heeft de rechtbank besloten om de zaak door een meervoudige kamer te behandelen. Dit betekent dat drie rechters zich over de kwestie zullen buigen. Dat is opmerkelijk. Om de grote achterstand in rechtszaken weg te werken is afgelopen jaar juist besloten om vaker één rechter in te zetten.

Het is inmiddels al de zesde keer dat de gemeente zich voor haar opstelling bij de Schaapsdrift voor de rechtbank moet verantwoorden. Twee keer ging het om een Woo-verzoek dat niet beantwoord werd. Drie keer moest de rechtbank eraan te pas komen om de gemeente te dwingen te antwoorden op bezwaren. Tot nu toe heeft de gemeente Arnhem alle voorgaande rechtszaken verloren.

Bewoners hebben goede hoop dat de rechtbank ook dit keer in hun voordeel zal oordelen. Bewoners worden daarbij gesteund door een uitspraak van de bezwarencommissie.

Startnotitie

Bij het opleggen van de Wvg op de Schaapsdrift, hebben bewoners massaal bezwaar aangetekend tegen die beslissing. De bezwarencommissie oordeelde dat de gemeente dat besluit beter had moeten motiveren. In de zogeheten ‘beslissing op bezwaar’ heeft de gemeente dat gedaan met een verwijzing naar de startnotitie. En dat is waar het mis gaat.

De startnotitie is niet door de gemeenteraad vastgesteld, maar alleen ter kennisgeving aangenomen. In plaats van de startnotitie nam de gemeenteraad een amendement aan waarin werd opgeroepen om zoveel mogelijk woningen te behouden.

Kortom: doordat de gemeente alleen verwezen heeft naar de startnotitie om het opleggen van de Wvg te motiveren én doordat startnotitie vervolgens niet is vastgesteld, heeft de gemeente niet voldaan aan de eis van de bezwarencommissie.

Mr. Harry Gerritsen, die de bewoners bijstaat, betoogt verder dat de Wvg ten onrechte is opgelegd. De gemeente zegt dat de Wvg is bedoeld voor een optimalisatie van het gebied. Volgens de jurist van de bewoners is daar geen sprake van.
“Bij optimalisatie ga je uit van het bestaande en kijkt op welke punten er nog iets kan worden verbeterd. Dat is hier niet het geval. Sloop en totale nieuwbouw gaat verder dan een optimalisatie naar mijn mening.”

De zitting bij de rechtbank vindt plaats op 16 april aanstaande. Naar verwachting zal de rechtbank zes weken na de zitting uitspraak doen.