Impressie van de stadsoase rond de Waalse kerk. (Beeld: gemeente Arnhem.)

Stadsoase achter vernieuwd Stadstheater wordt een stadshofje

/

ARNHEM – Besloten is er nog niets, maar het heeft er alle schijn van dat de stadsoase achter het vernieuwde Stadstheater een stuk kleiner wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. De gemeente houdt rekening met de komst van nieuwbouw voor Oostpool en Introdans.

(Door: Patrick Arink)

De Arnhemsche Courant voorspelde het bij de presentatie van de plannen vorig jaar al: De plek achter het Stadstheater die de gemeente wil vergroenen, is ook de meest waarschijnlijke locatie van nieuwbouw voor Oostpool en Introdans en dat heeft grote consequenties voor de vergroening van het gebied achter het Stadstheater. Dat is inmiddels ook de conclusie die de gemeente heeft getrokken. Dat bleek gisteravond tijdens een informatieavond voor omwonenden over de vernieuwing van het Stadstheater.


De afbeelding hierboven laat zien dat de beoogde nieuwbouw voor Oostpool en Introdans een flinke hap neemt uit de ruimte die de gemeente aanvankelijk in gedachten had voor de aanleg van een stadsoase. De stadsoase wordt een stadshofje rondom de Waalse kerk.
Bij de presentatie van de plannen, in januari vorig jaar, hadden Oostpool en Introdans al de wens uitgesproken om nieuwbouw in de directe omgeving van het Stadstheater te realiseren. Maar concreet waren die plannen op dat moment nog niet. Inmiddels is duidelijk dat het de twee cultuurgezelschappen waarschijnlijk gaat lukken om voldoende financiering te vinden om nieuwbouw te realiseren.

De hoek van de Beekstraat met de Catherinaplaats is de beoogde locatie van die nieuwbouw. Alleen wanneer het politiebureau op korte termijn vertrekt uit de Beekstraat, zou de nieuwbouw op de plek van het politiebureau kunnen komen.

Maar ook met minder ruimte wordt de stadsoase een groene plek waar het goed toeven is. Zo wil de gemeente de Jansbeek door de stadsoase laten stromen. De Jansbeek begint nu op de hoek met de Beekstraat met water dat wordt opgepompt uit de Lauwersgracht. Maar in de toekomst zal de Jansbeek direct achter het Stadstheater al richting Beekstraat stromen.
“Het hoogteverschil tussen het Stadstheater en de Beekstraat is ruim een meter. Dat geeft de mogelijkheid om kleine watervalletjes te realiseren”, aldus stedebouwkundige Astrid Kepers van de gemeente.

De beplanting in het gebied wordt een mix van inheemse planten en Zuid-Europese beplanting.
Kepers: “We houden rekening met klimaatverandering. Er komen alleen planten die goed bestand zijn tegen lange perioden met droogte en hele natte perioden.”

Zorgen over parkeren

In vergelijking met vorig jaar zijn de plannen voor vernieuwing van het Stadstheater ongewijzigd. Volgens projectleider Guus de Rijk zijn er ook geen verdere kostenoverschrijdingen te verwachten.
“Je weet natuurlijk nooit hoe het zich de komende jaren ontwikkelt, maar zoals het er nu naar uit ziet blijven we binnen het budget dat beschikbaar is.”

Ondertussen zijn er bij bewoners van de binnenstad wel zorgen over parkeren. Door de vernieuwing van het Stadstheater verdwijnen er 35 vergunningshoudersplekken, en die parkeerplaatsen worden niet gecompenseerd. Bezoekers met een vergunning kunnen hun auto kosteloos kwijt op een betaalde parkeerplaats, is de gedachte van de gemeente.

Maar volgens veel bewoners van de binnenstad is dat geen oplossing.
“Of de gemeente het nou leuk vindt of niet: er wonen mensen in de binnenstad met een auto”, aldus een van de bewoners. “Het is nu vaak al zoeken naar een parkeerplaats. Met minder parkeerplaatsen rond het Stadstheater zal dat alleen maar erger worden.”

“Het wordt natuurlijk een chaos”, aldus een andere bewoner. “Wat gebeurt er als er én een concert is in Musis én een voorstelling is in het Stadstheater? Denk je dat je dan je auto nog kwijt kunt in de Musisgarage? De gemeente kan wel willen dat iedereen met de fiets komt, maar dat is niet de realiteit.”

Maar volgens de gemeente zal het wel meevallen met de parkeerdruk rond het Stadstheater.
“Deze plannen zijn in lijn met het beleid van de gemeente Arnhem uit de nieuwe mobiliteitsvisie die binnenkort wordt gepresenteerd”, aldus Guus de Rijk. “We gaan de komende jaren naar een andere kijk op mobiliteit. Daarin staat niet de auto voorop, maar de voetganger en de fietser.”