De gemeentelijke beeldbank is uitgebreid met een met een set inclusieve foto's van inwoners met een beperking. (Foto: gemeente Arnhem.)

Gemeente trekt extra geld uit voor vergroten toegankelijkheid

ARNHEM – De gemeente Arnhem trekt komend jaar ruim 1,1 miljoen euro uit om de toegankelijkheid te vergroten. Daarnaast wil de gemeente werken aan bewustwording over toegankelijkheid door gesprekken te voeren met winkels, horeca en culturele instellingen.

(Door: Patrick Arink)

De afgelopen weken publiceerde de Arnhemsche Courant een zesdelige videoserie waarbij de toegankelijkheid in Arnhem voor mensen met een beperking werd onderzocht. Uit de serie bleek dat er nog behoorlijk wat knelpunten aanwezig zijn met betrekking tot toegankelijkheid. Bovendien werd in de serie geconcludeerd dat er met name op het vlak van bewustwording een wereld te winnen is.

Dat besef leeft ook bij de gemeente Arnhem. Om die reden wordt er komend jaar 1.162.000 euro uitgetrokken om hier iets aan te doen.
“Arnhem wil een toegankelijke en inclusieve stad zijn. Om de positie van inwoners met een beperking te versterken hebben we een uitvoeringsplan gemaakt met een flink aantal acties”, schrijft de gemeente in een raadsbrief aan de gemeenteraad.

Zo wil de gemeente onder meer een onderzoek uitvoeren naar het instellen van een toegankelijkheidsfonds. Meerdere gemeenten hebben afgelopen jaren een dergelijk fonds ingesteld. De gemeente Arnhem wil van hen horen wat hun ervaringen zijn.

Daarnaast wil de gemeente de zogeheten Arnhemse Standaard voor Toegankelijkheid verder uitbreiden. Afgelopen jaar werd samen met het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) een pilot uitgevoerd voor het schouwen van gebouwen, openbare ruimte en evenementen. Die pilot was succesvol en wordt om die reden verder uitgebreid. Voor alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, wordt nu de Arnhemse Standaard voor Toegankelijkheid toegepast.

Bij het domein Openbare Ruimte is het toegankelijk maken van de hoofdlooproutes en speeltuinen opgenomen.

Bij het uitrollen van het uitvoeringsplan rondom toegankelijkheid maakt de gemeente gebruik van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. Bij het opstellen van de Inclusie-agenda waren de APCG en Bijzonder in Arnhem al betrokken. En die betrokkenheid blijft.

“Het college heeft met belangstelling kennisgenomen van de visie vanuit de stad, de mooie voorbeelden, de knelpunten en de aangereikte agendapunten om als stad gezamenlijk op te pakken. Het maakt inzichtelijk wat de richting is waar we naartoe moeten werken.”

De gemeente stelt dat een inclusievere stad een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
“Het vraagt van de gehele gemeentelijke organisatie om meer bewustwording en kennis. We blijven daarom werken aan het vergroten hiervan. Daarnaast vraagt het betrokkenheid van inwoners, belangenplatforms en organisaties in de stad.”

Alle afleveringen uit de videoserie van de Arnhemsche Courant over inclusie:
Aflevering 1: Inclusie in Arnhem: de lange weg omhoog van Tim Kroesbergen
Aflevering 2: Inclusie in Arnhem: Marjolein van den Broek is blind en bang in het donker
Aflevering 3: Inclusie in Arnhem: Marloes kan ArtEZ alleen in via de goederenlift
Aflevering 4: Inclusie in Arnhem: De Deaf Power met een hoofdletter D van Tom Uittenbogert
Aflevering 5: Op pad door de stad met Bas Kleijs
Aflevering 6: Inclusie in Arnhem: bewustwording is de eerste stap op weg naar een inclusieve samenleving