Bakkerijen hebben te maken met enorme prijsstijgingen, maar zij vallen buiten de landelijke steunmaatregelen.

Gemeenteraad maakt geld vrij voor steun aan Arnhemse ondernemers

//

ARNHEM – Er komt 1 miljoen euro om MKB-bedrijven in Arnhem te ondersteunen in verband met de hoge energieprijzen. Daarnaast krijgen alle MKB-ondernemers een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning. De gemeenteraad heeft daar gisteravond unaniem toe besloten.

(Door: Patrick Arink)

Na ruim twee uur vergaderen, met tussendoor veel schorsingen om met elkaar te overleggen, waren oppositie, coalitie en B&W eruit: er komt extra steun vanuit de gemeente om bedrijven die buiten de landelijke steunmaatregelen vallen te helpen.

Een paar weken geleden debatteerde de gemeenteraad ook al over het bieden van steun aan Arnhemse ondernemers. Alle moties die toen werden ingediend, werden weggestemd door de coalitiepartijen. Zij wilden wachten op een voorstel van B&W.

De nood bij veel Arnhemse ondernemers is echter hoog. Langer uitstel is om die reden niet gewenst. En dus deed de gehele Arnhemse politiek gisteravond haar uiterste best om gezamenlijk met een voorstel te komen waar iedereen zich achter kan scharen.

Met D66-fractievoorzitter Mattijs Loor vanuit de coalitie en VVD-fractievoorzitter Steffenie Pape vanuit de oppositie als motor, werd tijdens de raadsvergadering een brug gebouwd tussen coalitie en oppositie.

Het leidde aan het eind van de avond tot twee moties met steunmaatregelen voor MKB-ondernemers in Arnhem die door alle partijen werden ingediend. De moties werden vervolgens unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Bakkerij Hilvers

Er ligt al een landelijk pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers die getroffen worden door de hoge energieprijzen. Maar het landelijke steunpakket is niet waterdicht. Vooral kleine bedrijven vallen buiten de boot.
Een van die bedrijven in Arnhem is bakkerij Hilvers. Bakker André Hilvers deed aan het begin van de raadsvergadering een krachtig pleidooi namens alle bakkerijen in Arnhem voor steun van de gemeente.

“De gestelde voorwaarden zorgen ervoor dat zo goed als geen enkele bakker in Nederland kan rekenen op steun”, legde Hilvers uit. “Het gaat dan met name om de voorwaarde dat energiekosten minimaal 12,5 procent van de omzet moet zijn. Dat halen de meeste bakkers niet.”

De prijzen die Hilvers moet betalen voor energie zijn gigantisch.
“Dit jaar betaal ik al 150.000 euro meer dan het vorige jaar en volgend jaar betalen wij zelfs 500.000 euro meer dan in 2021. Wij, als bakkers van Arnhem, vragen daarom met klem om hulp.”

Zonder steun dreigen veel bakkers in Arnhem om te vallen, waarschuwt André Hilvers.
“Het zou een verlies voor Arnhem zijn als 40-60% van de ambachtelijke bakkerijen gaat verdwijnen. Een verlies van honderden banen en vele werkplekken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Steunpakket

Om bedrijven zoals de bakkerij van André Hilvers te steunen heeft de gemeente nu 1 miljoen euro vrijgemaakt. Via maatwerk moet wethouder Kundic (D66, Economische Zaken) dat verdelen over MKB-bedrijven die zich melden bij de gemeente.

Kundic heeft van de raad de opdracht meegekregen om vooral steun te bieden aan Arnhemse familiebedrijven en kleine zelfstandigen die zonder steun niet kunnen overleven.

De gemeenteraad gaat ervan uit dat de wethouder met 1 miljoen euro al veel kan doen, maar mocht dat niet zo zijn dan kan zij terugkeren naar de gemeenteraad om extra middelen vrij te maken.

Naast extra geld, krijgen MKB-ondernemers in Arnhem binnenkort een brief waarin een overzicht wordt gegeven van alle landelijke en gemeentelijke initiatieven die er zijn om ondernemers die getroffen worden door de hoge energieprijzen te helpen.

In de brief wordt per categorie aangegeven wat eventuele mogelijkheden zijn. Te denken valt dan onder meer aan acute nood, verduurzamingsmogelijkheden en innovatieve maatregelen.

Opgetogen

De raadsleden waren gisteren aan het eind van de avond opgetogen met het resultaat. Het was met dertien partijen met dertien verschillende meningen moeilijk om samen een compromis te vinden, maar het is wel gelukt.

De verhoudingen in de gemeenteraad tussen oppositie en coalitie zijn de afgelopen maanden niet altijd even gemakkelijk geweest. Met name bij de oppositie leeft nog weleens het idee dat zaken vooraf via onderling coalitie-overleg al beklonken zijn nog voor het debat in de gemeenteraad plaatsvindt.

Doordat de coalitiepartijen samen bovendien 24 van de 39 zetels hebben, en daarmee een ruime meerderheid, heeft de oppositie het idee dat hun invloed in de politieke besluitvorming minimaal is.

Het debat van gisteravond, dat werd aangevraagd door de oppositiepartijen VVD, CDA en SP, bewijst dat het ook anders kan. De stemming na afloop van de vergadering was om die reden bij alle raadsleden opperbest.