Gemeenteraad neemt geluidsoverlast festivals onder de loep

//

ARNHEM – Keer op keer was het raak. Ieder festival dat deze zomer plaatsvond in Arnhem, leidde tot een regen aan klachten over geluidsoverlast. Voor de gemeenteraad is dat aanleiding om te kijken of de geluidsnormen niet naar beneden moeten worden bijgesteld.

(Door: Patrick Arink)

Coupe de Templiers, Free Your Mind, Karren Maar, het ASM-Festival en zelfs het introductie-festival bij de HAN: het zijn totaal verschillende evenementen, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen. Er werd door Arnhemmers massaal geklaagd over het geluid.

Burgemeester Marcouch meldde meermalen dat er streng werd gehandhaafd bij evenementen, maar dat het geluid binnen de toegestane geluidsnormen bleef.

Zijn Arnhemmers gewoon zeurpieten of zijn de geluidsnormen in Arnhem te hoog? Die vraag staat morgenavond centraal in de gemeenteraad. De raad bespreekt dan op verzoek van BurgerBelang Arnhem de geluidsoverlast bij evenementen.

Voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad hebben meerdere Arnhemmers een brief geschreven aan de raadsleden met hun mening over de geluidsnormen.

Afgesloten loods

“Persoonlijk vind ik het niet sociaal dat omwonenden worden gedwongen mee te luisteren naar de muziekkeuze van wat voor evenement dan ook”, schrijft Hestger Macrander aan de gemeenteraad.

“Het is zomer, we slapen met de ramen open, maar de bassen dreunden maar door. Doe dit in een buitengebied in een afgesloten loods”, aldus Macrander.

Macrander heeft niet alleen last van de festivals op de Stadsblokken, maar ook van het introductiefestival dat afgelopen maand bij de HAN gehouden werd.
“Ik woon daar 3 kilometer vandaan. Het bleek dat de organisatie bij omwonenden wel bekend had gemaakt dat dit feest er was, maar 3 kilometer verder blijkbaar niet. En dan nog: wat heb je eraan dit te laten weten, als mensen gewoon niet kunnen slapen?”

Amsterdam

“Het probleem van de gemeente Arnhem is dat de geluidnormen bij festivals te hoog zijn gesteld”, aldus B. Oosting. “Alle klachten die de gemeente jaarlijks ontvangt wijzen erop dat de normen onvoldoende zijn om geluidoverlast tegen te gaan. Ze zijn dus eenvoudigweg te hoog.”

“Bij concerten op de Stadsblokken wordt duidelijk dat bij festivals met dreunmuziek een enorm groot gebied rond Arnhem te maken krijgt met een verhoogd geluidniveau. Bij Free Your Mind was het geluid op een afstand van 14 kilometer te horen op de Loenermark. Dat is niet normaal.”

Volgens Oosting wordt de geluidsoverlast versterkt doordat de gemeente Arnhem alleen kijkt naar de geluidsbelasting op de gevel.
“In het zomerseizoen verblijven mensen ook buiten. In tuinen, in parken en natuurgebied, in de stad. De geluidoverlast vanwege festivals op mensen die buiten zijn, wordt helemaal niet betrokken bij de vergunningverlening.”

Oosting stelt voor dat de gemeente Arnhem kijkt naar Amsterdam. Amsterdam meet de geluidsbelasting niet alleen op de gevel, maar kijkt ook naar de geluidswaarden in huis. Het geluid mag binnenshuis niet boven de 50 decibel uitkomen.

Oosting: “Het gestelde maximum op de gevel is in Amsterdam 85 decibel. Dit is dus fundamenteel een strengere norm dan de normen die Arnhem hanteert van 90 of 100 decibel.”

Nuilers

Tegenover deze klachten staat de mening van evenementen-organisator Robin Hagen die eveneens een brief schreef aan de gemeenteraad:

“Er zal altijd overlast zijn bij grootschalige evenementen met zware beats”, concludeert Robin Hagen nuchter. Hagen vindt dat er minder geluisterd moet worden naar de mensen die klagen.

“We staan landelijk al bekend als een stad van ‘nuilers’. Straks is er niets meer te beleven en zal Arnhem een saaie slaapstad worden. Dat moet u als raad toch niet wensen?”

Robin Hagen heeft veel ervaring met het organiseren van grootschalige evenementen. Daardoor kan hij Arnhem goed vergelijken met andere gemeenten:

“Arnhem is met betrekking tot het verlenen van vergunningen verreweg de moeilijkste stad van Nederland. Veel organisatoren mijden Arnhem omdat ze het traject niet aandurven. Wat is er nu nog over van de trotse evenementenstad? Festivals verdwijnen.”

Toch ziet ook Hagen dat er dingen moeten veranderen. Hij pleit ervoor dat er gezocht wordt naar meer evenementenlocaties in de stad.
“Kijk naar de evenementenagenda van steden als Zwolle of Nijmegen. Die is wel vier keer drukker bezet dan die in Arnhem. Ook met grootschalige festivals die veel overlast geven. Maar de locaties daar zijn gewoon goed gekozen. De verspreiding is ook beter waardoor niet telkens dezelfde mensen overlast hebben.”

Maar volgens B. Oosting is er maar één oplossing die echt werkt:
“Ga naar lagere geluidsnormen. Festivalbezoekers moeten er maar aan wennen dat hun gehoor niet langer moedwillig beschadigd wordt.”