Op deze dag in 1925: De wereldreis van den heer Engelsman

/

De Arnhemsche Courant heeft een rijke geschiedenis. Regelmatig besteden we aandacht aan artikelen die in het verleden in de Arnhemsche Courant stonden. Vandaag: de wereldreis van den heer Engelsman, uit de krant van 19 september 1925.

De wereldreis van den heer Engelsman

Onze stad heeft eenige dagen bezoek gehad van den heer Engelsman en zijn trawanten. Velen zullen de groote met reclame’s beschilderde auto in onze straten hebben gezien.

In ons nummer van Woensdag hebben wij iets geschreven naar aanleiding van een onderhoud met den heer Engelsman. Hij maakt, in verband met een weddenschap met de “New York Herald” een wereldreis van tien jaar.

Zaterdagmiddag hebben wij in het Cinema eenige stukken zien vertoonen van de groote film door den heer Engelsman op zijn reis vervaardigd.

Na een korte inleiding van den globe-trotter kregen we om te beginnen plaatjes betrekking hebbend op Nederland: de boulevard van Vlissingen bij storm, aardige tafereeltjes van Marken en Volendam enz.

Volgden: een reeks stadsbeelden uit het buitenland: mooie torens en gebouwen, interessante, karakteristieke stadshoekjes. Vooral platen van Venetië, met het San Marcoplein met de vele duiven en van Boedapest vonden we heel mooi. Over het algemeen kan gezegd worden dat de opnamen uitstekend zijn geslaagd en dat de heer Engelsman veel oog heeft voor het typeerende van een stad.