Lelijkste straat van Arnhem wordt eindelijk aangepakt

ARNHEM – Al jarenlang wordt erover gesproken, maar nu lijkt het dan eindelijk zo ver te zijn. De Van Muijlwijkstraat wordt aangepakt en vergroend. Als het aan de gemeente Arnhem ligt wordt over twee maanden al een start gemaakt met de werkzaamheden.

Een paar jaar geleden werd de Van Muijlwijkstraat, tussen het Velperplein en station Velperpoort, door architectuurcentrum CASA uitgeroepen tot lelijkste straat van Arnhem. Dat is niet voor niets.

Doordat de straat zo versteend is, is het op warme dagen ook een van de heetste straten van Arnhem. De luchtkwaliteit is matig, bewoners ervaren geluidsoverlast van het verkeer en bij piekbuien is er sprake van wateroverlast.

De brede Van Muijlwijkstraat werd na de Tweede Wereldoorlog gecreëerd tijdens de wederopbouw. Tientallen huizen werden afgebroken om een zesbaans weg aan te leggen waarmee automobilisten fluks en probleemloos tot in het centrum van Arnhem konden komen, was destijds de gedachte.

Al tijdens de realisatie van de Van Muijlwijkstraat waren daar bedenkingen tegen en de zesbaans weg is er uiteindelijk nooit gekomen. Maar de brede straat was toen al wel gerealiseerd.

De straat voldoet al jaren niet meer en al heel lang wordt gesproken over het opknappen van de Van Muijlwijkstraat.

Twee jaar geleden leek het er ook al op dat de Van Muijlwijkstraat vergroend en verbeterd zou worden. Een voorlopig ontwerp werd gepresenteerd aan bewoners van het Spijkerkwartier.

Bewoners uit de mondige wijk hadden de nodige op- en aanmerkingen, maar toen de gemeente met het definitieve ontwerp kwam, bleken de punten die door bewoners waren aangedragen volledig te ontbreken.

De wijk stuurde de gemeente terug naar de tekentafel. Dat heeft nu geleid tot een nieuwe versie die in samenspraak met omwonenden is gerealiseerd. Met oog op de miskleun in het verleden is de gemeente echter voorzichtig. De plannen die er liggen mogen nog geen ontwerp genoemd worden. De gemeente heeft het over een ’voorstel mogelijk ontwerp’.

Maar van vrijwel alle zaken in dat voorstel is nu al duidelijk dat ze zullen worden gerealiseerd.

Zo zal de straat voorzien worden van nieuw, stil asfalt om geluidsoverlast tegen te gaan. De busbaan en de huidige situatie, met deels tweerichtingsverkeer en deels eenrichtingsverkeer, blijft bestaan.
De huidige parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk gehandhaafd in verband met de grote parkeerdruk in de omgeving.

De rijstroken in de Van Muijlwijkstraat worden iets verlegd. Daardoor ontstaat in het midden van de straat ruimte voor een groene afscheiding met bomen. Dat groenvak wordt ook gebruikt als waterberging om wateroverlast tegen te gaan.

Waar dat mogelijk is, wordt verharding weggehaald om plaats te maken voor groen. En dat kan op veel plekken in de straat.

Meer groen betekent bovendien dat er ook meer ruimte komt om bomen neer te zetten. Die houden water vast, nemen fijnstof op en zorgen voor meer schaduw.
Met de aanleg van geveltuinen moet de Van Muijlwijkstraat nog verder vergroend worden.

Entree Hommelstraat

Ook de entree van de Hommelstraat wordt aangepakt. Aanvankelijk was het idee om hier een rotonde aan te leggen in plaats van de huidige stoplichten, maar dat blijkt in verband met de verkeersintensiteit niet mogelijk.

De huidige stoplichten op de kruising blijven daarom gehandhaafd, maar er wordt wel werk gemaakt van betere oversteekmogelijkheden. Beter betekent ook dat er meer gelet wordt op minder validen.
Bovendien wordt ook bij de ingang van de Hommelstraat onnodige verharding weggehaald om plaats te maken voor groen.

Beveiligingscamera’s moeten helpen om iets te doen aan het gevoel van sociale onveiligheid, zeker na sluitingstijd van de winkels.

In december wil de gemeente alvast een eerste begin maken met het verbeteren van de Van Muijlwijkstraat aan de zijkant van de Mediamarkt.
Dan moet ook het definitieve ontwerp van het verbeterplan voltooid zijn. De gemeente denkt in het tweede kwartaal van 2022 aan de slag te kunnen.