Meer inspraak voor inwoners met komst van Arnhem Centraal in coalitie

/

ARNHEM – Er komen meer mogelijkheden voor inwoners om mee te praten met de politiek. Bewonersondersteuning wordt beter geregeld. Er komt een maandelijkse milieukar voor klein grof vuil. Er wordt ruimte voor horeca gemaakt bij de Rijnhal en de referendumverordening wordt verbeterd.

Dat zijn de belangrijkste punten die aan het bestuursakkoord worden toegevoegd nu lokale partij Arnhem Centraal toetreedt tot de coalitie. Een nieuwe coalitie was nodig nadat GroenLinks, VVD en PvdA vorige maand de samenwerking opzegden met D66.

“Ruim een maand geleden konden we ons nog niet voorstellen dat we deel uit zouden maken van de coalitie”, aldus fractievoorzitter Lea Manders van Arnhem Centraal.
“We zijn erg blij dat we punten die voor ons belangrijk zijn konden inbrengen tijdens de onderhandelingen.”

Arnhem Centraal heeft tijdens de onderhandelingen bedongen dat zij ook als coalitiepartij de vrijheid houdt om tegen de plannen voor een nieuw stadstheater te stemmen. Arnhem Centraal is fel tegenstander van de bouw van een nieuwe schouwburg, waarin ook ruimte is voor Introdans en Oostpool. De partij vindt het onverantwoord om in tijden van crisis 80 miljoen euro uit te geven aan een nieuw cultuurgebouw.

Schuiven met portefeuilles

Bob Roelofs neemt in het college de plek in van D66-wethouder Hans de Vroome. De Vroome was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de plannen met het stadstheater. Vanwege het standpunt van Arnhem Centraal wordt het onderdeel Cultuur daarom overgeheveld naar wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

In ruil daarvoor wordt Roelofs als wethouder verantwoordelijk voor het afvalbeleid. Nu diftar bij het referendum is weggestemd, is het aan de nieuwe Arnhem Centraal-wethouder om te komen met nieuwe plannen voor afvalbeleid in Arnhem.

Roelofs neemt daarnaast ook het onderdeel burgerparticipatie over uit de portefeuille van wethouder Marien Louwers (PvdA).

Speerpunten

Meer invloed voor inwoners van de stad was altijd al een van de speerpunten van Arnhem Centraal. Tijdens de onderhandelingen met de andere coalitiepartijen heeft Arnhem Centraal dat speerpunt weten te verzilveren.

“De afstand tussen de gemeenteraad en de inwoners van Arnhem willen wij zo klein mogelijk maken. Dit vraagt om een goede verbinding tussen de lokale politiek en de inwoners”, schrijven de partijen in een addendum bij het coalitieakkoord.

Op verschillende manieren wil de nieuwe coalitie haar best doen om de afstand tussen stad en politiek te verkleinen.
Zo wordt er dit jaar al een begin gemaakt met digitale wijkpanels, waarbij ideeën uit de wijk worden opgehaald voor gemeentelijk beleid. Bovendien komt er voorafgaand aan de raadsvergadering een keer per maand een Politieke Markt, waarbij inwoners met raadsleden en wethouders in gesprek kunnen gaan.

Daarnaast komt er een wekelijkse digitale nieuwsbrief waarin in normaal Nederlands informatie gegeven wordt op besluiten die in de gemeenteraad genomen zijn, of die op de politieke agenda staan.

Met de nieuwe afspraken is een bedrag gemoeid van een kleine 500.000 euro. Die is gevonden in de Algemene Reserve.
“De verwachting is dat het resultaat over 2020 ruim voldoende is om deze onttrekking uit de Algemene Reserve te compenseren”, aldus de partijen.

Helemaal definitief is de nieuwe coalitie nog niet. Nadat de leden van de coalitiepartijen hun fiat hebben gegeven, wordt Bob Roelofs tijdens de komende raadsvergadering op woensdag 31 maart geïnstalleerd als wethouder.