Het duurt nog even voor het zover is, maar zo gaan de Stadsblokken eruit zien wanneer de plannen gerealiseerd zijn. (Afbeelding: Buro Harro.)

Plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk in september bij de Raad van State

/

ARNHEM – De Raad van State buigt zich op 24 september aanstaande over de plannen die projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten heeft in Stadsblokken-Meinerswijk. De zitting bij de Raad van State is de laatste strohalm voor tegenstanders, die de plannen willen tegenhouden.

(Door: Patrick Arink)

Kondor Wessels Projecten wil het uiterwaardengebied in Stadsblokken-Meinerswijk ontwikkelen tot een robuust recreatie- en natuurgebied. Om dat mogelijk te maken worden rond de 400 woningen gebouwd op hoogwatergrond in het gebied.

Ten opzichte van de huidige bebouwing wordt door de plannen 0,4 hectare extra bebouwing aan het gebied toegevoegd. Op een totale oppervlakte van 300 hectare is dat bescheiden, maar voor tegenstanders van de plannen is het teveel.

Tegenstanders, vooral bestaande uit de huidige bewoners van het uiterwaardengebied, verzetten zich al jaren met hand en tand tegen de plannen. Zij vrezen dat het karakter van hun woonomgeving door de geplande huizen in het gebied verandert. Daarnaast vrezen zij voor overstromingsgevaar wanneer er gebouwd wordt in het winterbed van de Rijn.

Referendum

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad niet vatbaar was voor de argumenten van tegenstanders, werden in 2016 voldoende handtekeningen in de stad opgehaald om een referendum over Stadsblokken-Meinerswijk af te dwingen.

Dat referendum werd door de tegenstanders overtuigend verloren. Tweederde van de kiezers stemde voor het uitvoeren van de plannen. Slechts een derde stemde tegen.

Tegenstanders lieten na het verloren referendum weten dat ze de strijd niet opgaven. Zij claimden, niet geheel ten onrechte, dat de gemeente actief campagne had gevoerd vóór de plannen.

De uitslag van het referendum maakte echter wel duidelijk dat de plannen kunnen rekenen op draagvlak onder de bevolking. In de gemeenteraad waren het nadien alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren die tegen het bestemmingsplan stemden. De meer dan honderd zienswijzen die door tegenstanders tegen het bestemmingsplan werden ingediend, veranderden daar niets aan.

Ondanks de stikstofcrisis ging de planvorming op de achtergrond daarna verder. Iedere vergunningaanvraag die werd ingediend, kon rekenen op bezwaar dat door tegenstanders werd aangetekend. Geen van die bezwaren werd gehonoreerd.

Bevers

Via een rechtszaak werd afgelopen jaar geprobeerd de bouw van een informatiecentrum op de Stadsblokken tegen te houden. Volgens tegenstanders bevond zich vlakbij de beoogde bouwlocatie een beverburcht. Aangezien de bever een beschermde diersoort is kon de bouw niet doorgaan, betoogden zij.

Die rechtszaak werd verloren. Tegenstanders hadden onderzoek laten doen door een extern bureau die concludeerde dat het “aannemelijk” was dat er “vermoedelijk” een beverburcht op de Stadsblokken was, maar hard bewijs was er niet. De rechter ging niet mee in de bezwaren van de tegenstanders.

Raad van State

De enige mogelijkheid die tegenstanders nu nog hebben om uitvoering van de plannen tegen te houden, is een uitspraak van de Raad van State. De kans dat de Raad van State oordeelt in het voordeel van de tegenstanders lijkt miniem.

De voornaamste argumenten die door tegenstanders worden aangevoerd, hebben te maken met de waterveiligheid.

“Deze gemeentelijke dwaling heeft een te grote impact op het leven van de Arnhemmers en door de beïnvloeding van de waterverdeling bij de Pleij op de mensen in de stroomgebieden van de IJssel en Neder-Rijn”, schrijven de tegenstanders op hun website.
Tegenstanders wijzen erop dat er door klimaatverandering komende jaren alleen maar meer rivierwater zal moeten worden afgevoerd. Volgens hen is dat niet te rijmen met bouwen in de uiterwaarden.

De tegenstanders van de plannen staan in die zienswijze tamelijk alleen. Ze worden alleen gesteund door Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de universiteit van Wageningen.
“Woningbouw hier is onverstandig”, aldus Vellinga. “Dit leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier.”

Die mening wordt niet gedeeld door de instanties die zich met waterveiligheid bezighouden. Van Rijkswaterstaat tot de waterschappen: zij hebben geen bezwaar tegen de plannen.

Een belangrijke reden dat instanties die verantwoordelijk zijn voor waterveiligheid hun goedkeuring geven, is dat die veiligheid volgens hen door de plannen juist verbeterd wordt. De plannen voorzien in de aanleg van een nevengeul in Meinerswijk. Die zorgt voor een rivierdaling van 10 centimeter in de Rijn.

Bovendien komen de geplande woningen te liggen op vrijwel dezelfde hoogte als de dijk erachter. Angst voor overstromingen hoeven de bewoners daarom niet te hebben, oordeelt bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Het laatste oordeel is echter aan de Raad van State. Wanneer die haar goedkeuring geeft aan de plannen, komt er een einde aan meer dan vijftien jaar praten over het gebied en worden de plannen. Indien de bezwaren worden gehonoreerd door de Raad van State, zullen de plannen moeten worden aangepast.

Vorige artikel

Arnhemse kunstenaar maakt boek over de kracht van Ja in een tijd van Nee

Volgende artikel

Ook dit jaar magere viering Veteranendag

Tip: