(Nieuwe woningen in Schuytgraaf.)

Regio Arnhem-Nijmegen dreigt met bouwstop van woningen. Maar is dat wel zo?

/

ARNHEM – Het is een stevige uitspraak die Hubert Bruls deed in zijn rol als voorzitter van de Groene Metropoolregio. Aan het FD liet hij weten dat de regio stopt met het bouwen van woningen als het Rijk niet over de brug komt met geld om de mobiliteit te verbeteren.

(Door: Patrick Arink)

“Wij stoppen met woningbouw als de regering niet met een mobiliteitsplan komt”, aldus Bruls. “Het is belachelijk om mensen in een file te laten staan om bij hun nieuwe woning te komen. Er zullen nu echt dingen moeten gebeuren.”

Een van de dingen waar Bruls zich druk om maakt, is dat de regio Eindhoven met evenveel inwoners als de regio Arnhem-Nijmegen maar liefst 800 miljoen euro vanuit het Rijk heeft gekregen om nieuwbouwwijken te ontsluiten. De Groene Metropoolregio kreeg slechts de helft. Ondertussen overweegt het kabinet om de Brabantse metropoolregio nóg eens een miljard euro te geven om de mobiliteit in de regio te verbeteren.

Kortom: dat steekt. Met het dreigement om te stoppen met woningbouw als er geen extra geld voor mobiliteit deze kant uit komt, wordt dat ongenoegen luid en duidelijk kenbaar gemaakt.

Bouwambities

Maar in hoeverre is het dreigement serieus? Daar kun je inderdaad je vraagtekens bij zetten. De uitspraken van Hubert Bruls zijn voor de PvdA-fractie dan ook reden om het college van B&W om opheldering te vragen.

“De woningnood in Arnhem is groot”, stelt de PvdA vast. “Stikstof en netcongestie vormen al een grote bedreiging voor de bouwambities. Nu de Groene Metropoolregio dreigt met een bouwstop, is de kans groot dat we nog minder huizen zullen bouwen dan de gemeenteraad van Arnhem beoogt.”

De PvdA wil daarom van B&W weten hoe zij aankijken tegen de uitspraken van Bruls namens de Groene Metropoolregio.

“Welke consequenties verwacht het college wanneer er het Rijk geen gehoor geeft aan deze oproep om middelen beschikbaar te stellen voor het wegennet? Is het college voornemens om te stoppen met het verlenen van bouwvergunningen in Arnhem?”

Het college van B&W moet de vragen nog beantwoorden.