Renovatie Stadstheater weer duurder en het einde van de stijging is niet in zicht

//

ARNHEM – Amper een jaar geleden zou de verbouwing en vernieuwing van het Stadstheater uitkomen op een kleine 55 miljoen euro. Maar das war einmal. Deze maand behandelt de gemeenteraad een voorstel waarbij de totale kosten uitkomen boven de 73 miljoen euro. En de kans is groot dat dat bedrag nog verder oploopt.

(Door: Patrick Arink)

Laten we beginnen met een kleine geschiedenisles.

Er wordt al jaren gesproken over het verbouwen en vernieuwen van het Stadstheater. Het eerste concrete voorstel kwam van toenmalig wethouder Gerrie Elfrink (SP), die in 2017 het Stadstheater voor 42 miljoen euro wilde opknappen. Omdat het voorstel financieel aan alle kanten rammelde, verdween het al snel in een la.

Zijn opvolger Hans de Vroome (D66) kwam in 2018 met een beter onderbouwd voorstel, waarin ook plek was voor Oostpool en Introdans in het nieuwe Stadstheater. Maar ook toen waren er vragen over de begroting. 83 miljoen euro moest het kosten. Maar: daarvan zou de provincie 10 miljoen euro voor haar rekening nemen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) nam in 2021 het stokje over van haar voorganger. Door gestegen bouwprijzen én het besef dat de provincie Gelderland geen 10 miljoen ging geven aan “de grote en wilde plannen van de gemeente Arnhem”, kwamen de kosten nu uit boven de 100 miljoen euro. Dat was zelfs voor de grootste voorstanders teveel van het goede.

Bouwkamp versoberde de plannen. Geen plek voor Oostpool en Introdans en ook geen kleine zaal meer. Dan kon het Stadstheater opgeknapt worden voor 55 miljoen euro. De gemeenteraad besliste uiteindelijk dat een kleine zaal ook in de plannen opgenomen moest worden. Extra kosten: 10 miljoen. De kogel ging in november vorig jaar door de kerk voor een totaalbedrag van 65 miljoen euro.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en zijn de kosten van de verbouwing alweer opgelopen tot 73 miljoen euro. De gemeenteraad moet deze maand besluiten over de kostenoverschrijding. De verwachting is dat de raad dat met tegenzin zal doen. Het Stadstheater valt bijna uit elkaar van ellende. Geen verbouwing is geen optie.

Extra kosten

Naast een bedrag van 62,3 miljoen euro voor de vernieuwing van het theater, is een investering van 9,3 miljoen euro nodig voor theatertechniek en inrichting. Daarnaast komt er 500.000 euro bij voor meerkosten bij de grondexploitatie. Bovendien krijgt het Stadstheater in totaal 850.000 euro subsidie om aanloopkosten in de gebruiksexploitatie op te vangen.

Het college van B&W houdt er ernstig rekening mee dat de 73 miljoen euro die nu nodig is, niet voldoende zal zijn. In het raadsvoorstel somt B&W een aantal zaken op die ervoor kunnen zorgen dat er nog flink wat geld bij zal moeten de komende jaren.

Zo houdt de gemeente er rekening mee dat de verbouwing van het theater vertraging oploopt, hetzij door juridische procedures hetzij door de beschikbaarheid van arbeid en materialen. In de tijdsplanning is wel rekening gehouden met een buffer om vertraging op te vangen, maar onduidelijk is of dat voldoende is.

De gemeente houdt er daarnaast rekening mee dat de kosten voor bouwmaterialen nog verder zullen toenemen.
“Prijzen in de bouw zijn de afgelopen tijd sterk gestegen en blijven voor de toekomst onvoorspelbaar door diverse onzekerheden en tekorten in de markt”, waarschuwt de gemeente in het raadsvoorstel.

Tot slot zal het gebouw voor aanvang van de verbouwing onderzocht moeten worden op asbest. De kans dat er in het gebouw asbest gevonden wordt is groot, maar kosten voor asbestsanering zijn vooralsnog niet in de begroting opgenomen.

Planning

Extra kosten of niet: de plannen worden vooralsnog uitgevoerd zoals ze vorig jaar door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
Deze zomer werden vijf bureaus geselecteerd om een ontwerpvisie te maken voor de vernieuwing van het Stadstheater. Komende maand worden deze vijf ontwerpen gepresenteerd en wordt er een keuze gemaakt. Vanaf het najaar van 2023 zal het Stadstheater gesloten worden en wordt een begin gemaakt met de verbouwing.