Streep door nieuw station Arnhem Oost, meer treinen naar station Presikhaaf

/

ARNHEM – Er komt geen nieuw treinstation in de Spoorzone Arnhem-Oost, waar de gemeente Arnhem komende jaren 8.000 woningen wil bouwen. Voor het nieuwe station Arnhem Oost dat de gemeente graag wil realiseren, is te weinig capaciteit op het spoor. Dit laat de provincie Gelderland weten in een Statenbrief.

(Door: Patrick Arink)

Bij de gemeente Arnhem leeft al jarenlang de wens om op de lijn Arnhem-Zevenaar een nieuw station te bouwen ter hoogte van de Oude Zevenaarseweg, voor de brug naar Westervoort. Het voorstel wordt voor het eerst concreet genoemd in het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost.

“Dit nieuwe station is niet alleen gewenst vanuit de woningbouwopgave in Oost, maar ook gelet op bedrijvigheid en intensivering van de werklocaties in dit gebied”, staat in het Ontwikkelperspectief te lezen.

Volgens de gemeente Arnhem is een extra station in Arnhem Oost noodzakelijk vanwege de opgave om de stad goed bereikbaar te houden.
“Deze opgave is bij een aanpak als spoorzone Arnhem-Oost extra relevant, omdat de inbreiding en verdichting tot extra mobiliteit in hetzelfde gebied leidt. Uitbreiden van de spoorcapaciteit zou hier een goede investering zijn.”

Maar de gemeente Arnhem kan terug naar de tekentafel. Een nieuw station in Arnhem Oost mag dan een wens zijn van de gemeente: het kan niet. Dat laat de provincie Gelderland weten in een uitgebreide Statenbrief over de plannen op het spoor tussen Utrecht en de Duitse grens.

“Op het druk bereden traject met twee sporen door het centrum van Arnhem is een extra station niet inpasbaar”, wordt geconcludeerd. “Verder onderzoek naar een nieuw station is pas zinvol bij een spooruitbreiding naar vier sporen, zodat internationale treinen en Intercity’s langzame treinen kunnen passeren.”

Bovendien worden in de Statenbrief vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van een nieuw station in Arnhem Oost.
“De reizigerspotentie is naar verwachting (zeer) beperkt, mede doordat andere stations (Arnhem Velperpoort en Arnhem Presikhaaf) dichtbij liggen.”

Station Presikhaaf

Het schrappen van station Arnhem Oost is de tweede tegenvaller voor de gemeente Arnhem met betrekking tot haar plannen met het spoor. Eerder liet Prorail al weten dat een andere wens van de gemeente Arnhem eveneens niet gehonoreerd wordt.

In het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost wordt ook de wens uitgesproken dat station Arnhem Presikhaaf in de toekomst de status krijgt van intercitystation. Prorail heeft echter laten weten dat dit niet gaat gebeuren.

Door het schrappen van station Arnhem Oost wordt de aandacht op het gebied van mobiliteit echter wel weer verlegd naar station Presikhaaf. In de Statenbrief over de spoorplannen wordt geopperd dat er in de toekomst meer treinen kunnen stoppen op station Presikhaaf om de mobiliteit in het gebied te vergroten.

“De bereikbaarheid van nieuwbouwlocatie Arnhem-Oost wordt daarom nader onderzocht met een andere bouwsteen, de verhoging van de frequentie naar Arnhem Presikhaaf.”

Die mogelijkheid is slecht nieuws voor bewoners van de Schaapsdrift. De gemeente Arnhem zou de buurt ten noorden van station Presikhaaf het liefst geheel slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat zou de realisatie van station Presikhaaf als HOV mobiliteitshub een stuk eenvoudiger maken.

Om dat mogelijk te maken, heeft de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) opgelegd op de Schaapsdrift. Bewoners mogen hun huis daardoor alleen nog verkopen aan de gemeente Arnhem. De gemeente sluit toekomstige onteigening en sloop van de woonbuurt niet uit.

Ondanks heftig verzet van de bewoners van de Schaapsdrift, ging een krappe meerderheid van de gemeente Arnhem begin deze maand akkoord met het opleggen van de Wvg op de woningen in de Schaapsdrift.

Bewoners van de Schaapsdrift hebben daarop laten weten dat zij zich met hand en tand zullen blijven verzetten tegen mogelijke sloop van hun woningen.

Vorige artikel

Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf draagt aandelen over. Schuld van 155 miljoen wordt kwijtgescholden

Volgende artikel

De wandeltocht duurt nog even, maar de Airborneboog in Oosterbeek staat

Tip: