Tekst Artikel 1 in de raadszaal aangepast

/

ARNHEM – Sinds 2017 is de tekst van artikel 1 van de Grondwet prominent aangebracht op de muur van de raadszaal in Arnhem. Burgemeester Marcouch heeft maandagochtend een nieuwe tekst onthuld. Dat was nodig nadat de Eerste Kamer instemde met een tekstwijziging van artikel 1.

(Door: Patrick Arink)

Het komt zelden voor dat de tekst van de Grondwet wordt aangepast, maar naar aanleiding van een motie wordt nu ook discriminatie op basis van geaardheid of handicap toegevoegd aan artikel 1. De nieuwe tekst luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

“Opstaan voor elkaars rechten”

In een volle raadszaal werd de nieuwe wettekst onthuld door burgemeester Marcouch.
Elke dag worden mensen uitgesloten om wie ze zijn. Dit is een dode letter als we niet handelen, of op z’n minst verontwaardigd zijn. We moeten opstaan voor elkaars rechten”, aldus Marcouch.

De onthulling van de nieuwe tekst van Artikel 1 van de Grondwet vormt het startschot van de jaarlijkse week tegen racisme. De hele week zijn er tal van activiteiten in Arnhem waarbij de strijd tegen discriminatie en uitsluiting centraal staat. Het hele programma in Arnhem voor de komende week is te vinden op de website www.arnhemtegenracisme.nl.

Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met het wijzigen van de tekst in Artikel 1 van de Grondwet. Die wijziging werd bekrachtigd nadat ook in de Eerste Kamer een ruime meerderheid voor aanpassing van de wettekst stemde. Van de 75 senatoren stemden er 56 voor en 15 tegen. Die ruime meerderheid was ook nodig.

Normaal gesproken is bij een stemming een gewone meerderheid voldoende, maar voor wetswijzigingen die te maken hebben met de Grondwet is een tweederde meerderheid noodzakelijk

Foto: Mattijs Loor/Twitter