Afgelopen jaar slechts 608 nieuwe woningen erbij in Arnhem

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft de ambitie om tot 2040 ruim 14.000 nieuwe woningen in de stad te bouwen. Echt hard gaat het echter niet met de groei van het aantal woningen. In 2023 werden er slechts 608 nieuwe woningen opgeleverd.

(Door: Patrick Arink)

De geringe groei van het aantal woningen in 2023 is vergelijkbaar met het aantal woningen dat in Arnhem in 2022 werd gebouwd. Twee jaar geleden werden 589 nieuwe woningen opgeleverd.

Het lage tempo van de woningbouw in Arnhem is in lijn met het landelijke beeld. In heel Nederland kwamen er in totaal iets meer dan 73.000 nieuwe woningen bij. Dat is ruim onder het streven van het kabinet. Tot 2030 moeten er bijna een miljoen huizen bij komen.

Inbreiding

Een van de redenen dat de woningbouw in Nederland stokt, is dat steeds meer gemeenten moeite hebben om plekken te vinden waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

Dat probleem speelt ook in Arnhem. Er is simpelweg geen ruimte meer om een nieuwbouwwijk met het formaat van Schuytgraaf te realiseren. Uitbreiding wordt inbreiding. Dat is een stuk ingewikkelder.

Dat blijkt bijvoorbeeld bij twee locaties waar de gemeente Arnhem komende jaren wil bouwen. De gemeente had in Rijnpark het spooremplacement al weggegumd om daar nieuwe woningen neer te zetten. ProRail heeft laten weten dat daar, in ieder geval de komende tien jaar, geen sprake van kan zijn.

Een andere locatie waar de plannen van de gemeente stuiten op veel weerstand is de Schaapsdrift. De gemeente had het voornemen om zowel het bedrijventerrein als de woonbuurt te slopen om hier woningbouw te realiseren.

Nadat uit Woo-documenten via de Arnhemsche Courant duidelijk werd wat de intenties van de gemeente waren, trapte de gemeenteraad hard op de rem. Behoud van bestaande woningen is vanaf nu het uitgangspunt.
Vanavond debatteert de gemeenteraad over de manier waarop wethouder Bouwkamp (GroenLinks) invulling geeft aan die opdracht. Volgens de gebiedsvisie moeten alsnog 73 van de 215 woningen gesloopt worden.

Netcongestie

Een probleem dat de nieuwbouw van woningen nu al dwars zit, maar dat komende jaren een nog grotere rol gaat spelen is het overvolle stroomnet. Door netcongestie hebben netbeheerders Liander en TenneT tot en met 2029 een stop gezet op nieuwe aansluitingen bij grote projecten.

Zowel bedrijven, maatschappelijke instellingen als woningbouw wordt getroffen door die maatregel. Alleen projecten die voor 17 novembver 2022 zijn aangemeld bij Liander worden uitgevoerd. Projecten die na die datum zijn gemeld, komen op een wachtlijst die pas na 2029 wordt uitgevoerd.

Netcongestie speelde de woningbouw in Arnhem afgelopen jaar al parten. Zo zouden de eerste woningen in het Kadehuis aan de Nieuwstraat al in juni 2023 voorzien worden van een elektriciteitsaansluiting. Door capaciteitsproblemen bij Liander gebeurde dat pas een half jaar later.

De gemeenteraad vergadert binnenkort over de gevolgen van het overvolle stroomnet voor de ambities die Arnhem heeft op het gebied van woningbouw.

Edit:
De gemeente Arnhem meldt dat de cijfers iets hoger uitkomen wanneer ook de transformatie van woningen wordt meegenomen.