Gemeenteraad negeert lariekoek wethouder en werkt aan aanpassen Gebiedsvisie Schaapsdrift

/

ARNHEM – De gemeenteraad gaat niet akkoord met de Gebiedsvisie voor de Schaapsdrift zoals hij er nu ligt. Achter de schermen wordt gewerkt aan een voorstel waarbij minder huizen gesloopt worden dan in het plan staat. Dat bleek gisteravond tijdens de zoveelste vergadering over de Schaapsdrift.

(Door: Patrick Arink)

Bij de meningsvormende vergadering van twee weken geleden werd al duidelijk dat er geen meerderheid is in de gemeenteraad voor de plannen met de Schaapsdrift. Veel partijen zien het amendement waarin staat dat bestaande woningen zoveel mogelijk behouden moeten worden niet terug in de Gebiedsvisie.

Volgens de Gebiedsvisie is het noodzakelijk dat er in de wijk 25 woningen gesloopt moeten worden. Bovendien moet ook een appartementencomplex van Vivare met 48 woningen tegen de vlakte als het aan wethouder Bouwkamp ligt.

Via een amendement probeerde de gemeenteraad sloop van bestaande woningen juist te voorkomen. Dat amendement was nodig omdat wethouder Bouwkamp een eerder aangenomen motie waarin werd opgeroepen tot behoud van woningen ook al genegeerd had.

Coalitieleider Mark Coenders (GroenLinks) liet gisteravond tijdens de raadsvergadering weten dat hij samen met de andere partijen aan een voorstel wil werken dat kan rekenen op draagvlak. Afgelopen weken sprak Coenders al meerdere malen met bewoners van de Schaapsdrift om hun mening te horen.

Het voorstel van Coenders om als gemeenteraad wederom zelf aan de slag te gaan, kan rekenen op steun van vrijwel alle partijen in de raad. Dat niet alleen: ook wethouder Bouwkamp gaf tijdens de vergadering bij herhaling aan dat het de gemeenteraad vrij staat om de Gebiedsvisie via een amendement aan te passen.

Die opmerkingen komen ongetwijfeld voort uit politiek overlevingsinstinct. Twee weken geleden werden er vanuit de gemeenteraad een hele lading kritische vragen gesteld over de plannen met de Schaapsdrift én de rol die wethouder Bouwkamp daarin speelt.

Zeventien minuten, 47 seconden

Zeventien minuten en 47 seconden. Meer tijd had wethouder Bouwkamp niet nodig om alle kritische vragen die aan haar gesteld waren te beantwoorden. Of er nog vragen waren die niet beantwoord waren, wilde de voorzitter daarna weten. De handen van bijna alle fracties gingen omhoog.

Twee uur had Bouwkamp vervolgens nodig om alsnog alle vragen vanuit de raad te beantwoorden. Fraai was het niet. Bouwkamp wrong zich in allerlei bochten om verantwoordelijkheid in het Schaapsdrift-dossier te ontwijken. Sommige antwoorden waren niets anders dan een brij woorden. Andere antwoorden klonken ongeloofwaardig. Soms werd er glashard gelogen.

Station Presikhaaf

Station Presikhaaf geen intercity-station?
Bouwkamp: “Nee, maar dat is ook helemaal niet de insteek. Bovendien weet je niet wat er in 2040, 2050 besloten wordt over het station. Met de opwaardering van station Arnhem Presikhaaf uit de Gebiedsvisie wordt niets anders bedoeld dan betere toegankelijkheid en meer ruimte voor een betere ontsluiting.”

Echt geloofwaardig klonk het niet na alle hints en suggesties uit het verleden dat er samen met ProRail en de NS gewerkt wordt aan een upgrade van station Presikhaaf.

ProRail heeft afgelopen jaar zelfs laten weten dat zij voorlopig afziet van het verbeteren van de toegankelijkheid. Dat kwam pas naar buiten via het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant. Wethouder Bouwkamp heeft die informatie nooit gedeeld met de raad.

Taxateur

“Klopt het dat de gemeente bij een gesprek met een ondernemer ook meteen een taxateur had meegenomen”, wilde Rebin Maref van de VVD weten.

Nadat Maref geen genoegen nam met het kluitje waarmee wethouder Bouwkamp hem het riet in wilde sturen:
“Ja, dat klopt. Naast een ambtenaar van de gemeente was daar ook een taxateur bij, en hij heeft zich ook als zodanig voorgesteld. Maar hij was daar niet in zijn rol als taxateur. Het gesprek was bedoeld als toelichting op de Gebiedsvisie.”

Geloofwaardig? Neuh.

Ontbrekende pagina

“Waarom zit in de Woo-documenten een presentatie aan B&W van 16 pagina’s“, wilde de gemeenteraad weten. In de stukken aan de raad zaten er maar 15 pagina’s. De visualisatie op de ontbrekende pagina laat zien dat sloop de intentie was.
“Het document met 16 pagina’s was een concept”, aldus Bouwkamp. “Die lag dus niet op tafel bij B&W. Concepten worden soms aangepast. Zo gaat dat.”

Echt geloofwaardig klonk het alweer niet. De gemeenteraad vroeg bij het bekrachtigen van de Wvg om alle stukken. Dit stuk is achtergehouden.

Sloop als uitgangspunt

“Uit de ontbrekende pagina en alle Woo-documenten blijkt toch overduidelijk dat sloop altijd al het uitgangspunt was”, merkte Gerrie Elfrink (SP) op.
Dat werd krachtig ontkend door wethouder Bouwkamp: “Grootschalige sloop was nooit aan de orde!”

Het is een glasharde leugen. Zie daarvoor de stukken uit de Woo-documenten (hier, hier, hier en hier). Bovendien zijn er voldoende mensen die de sloop van 72 woningen in de huidige plannen ook kwalificeren als “grootschalige sloop”, maar dat terzijde.

Los van alle Woo-documenten is de startnotitie die door Bouwkamp zelf aan de raad is gestuurd natuurlijk hét voorbeeld dat grootschalige sloop het uitgangspunt was. In de startnotitie was de ambitie om maximaal duizend woningen en duizend werkplekken op de Schaapsdrift te realiseren. Dat is onmogelijk zonder de gehele wijk te slopen.
Ter vergelijking: zelf met het slopen van 72 woningen is er in de Gebiedsvisie maar ruimte voor 465 woningen en een minimaal aantal werkplekken.

Ogen op de bal

Vanzelfsprekend weet wethouder Bouwkamp zelf ook dat ze (wederom) niet eerlijk is tegen de gemeenteraad. Het onjuist en onvolledig informeren van de gemeenteraad is normaal gesproken een doodzonde. Maar wethouder Bouwkamp weet dat ze gedekt wordt door de coalitiepartijen.

Bovendien heeft Bouwkamp op dit moment het voordeel dat de gemeenteraad haar ogen gericht houdt op de bal: de gemeenteraad heeft haar focus op het aanpassen van de Gebiedsvisie. Maar het krediet van Bouwkamp in de gemeenteraad heeft afgelopen tijd een behoorlijke knauw opgelopen. Haar woorden van gisteravond hebben dat krediet verder aangetast.

Bewoners van de Schaapsdrift zetten in november al de gesprekken met wethouder Bouwkamp on hold. De bewoners hebben geen enkel vertrouwen meer in de woorden van Bouwkamp.

De kans is groot dat wethouder Bouwkamp bij de besluitvorming over de Gebiedsvisie een motie van wantrouwen aan haar broek krijgt. Die motie zal echter geen meerderheid halen.