Arnhem krijgt een nieuw Stadstheater, mét kleine zaal

//

ARNHEM – Na jarenlang rekenen en discussie neemt de gemeenteraad deze week een besluit over vernieuwing van het Stadstheater. Door gestegen bouwkosten was de kleine zaal buiten de plannen gelaten. Een meerderheid van de raad wil daar extra geld voor uittrekken: “De waarde van de kleine zaal is erg groot voor de Arnhemse culturele wereld.”

(Door: Patrick Arink)

Met het grondig opknappen en vernieuwen van het Stadstheater is een bedrag gemoeid van 54,5 miljoen euro. Dat is een kolossaal bedrag, maar de bouwkosten zijn bijna de helft van de oorspronkelijke bouwkosten.

Om de bouwkosten omlaag te brengen, zijn grote onderdelen uit het eerdere plan geschrapt. Er komt geen ‘Lauwergrachtsalliantie’ waarbij ook Oostpool en Introdans in het Stadstheater gehuisvest worden. En als het aan het college van B&W ligt, komt er ook geen kleine zaal.

Tegen dat voornemen is veel protest vanuit de gemeenteraad. Zes partijen in de raad vinden dat een vernieuwd Stadstheater niet zonder kleine zaal kan. Op initiatief van GroenLinks en D66 is er gezocht naar een financiële oplossing om de kleine zaal te behouden.

“De kleine zaal is essentieel voor de culturele keten in Arnhem”, stellen de partijen in een amendement. “Kleine gezelschappen, amateurgezelschappen, scholen: veel maken gebruik van de kleine zaal. En ook grotere producties hebben er een plek.”

Volgens de partijen is het ondanks de extra kosten toch financieel mogelijk om een kleine zaal mee te nemen in de vernieuwingsplannen. Dit is mogelijk door vanaf 2026 jaarlijks 455.000 euro per jaar beschikbaar te stellen uit het cultuurbudget.

De zes partijen gebruiken hiervoor geld dat vrijkomt doordat een lening aan het Kunstbedrijf vrijkomt. Daarnaast moet er in 2025 eenmalig 191.000 beschikbaar komen voor de aanloopkosten.

Met dit geld moet een kleine zaal gerealiseerd worden “die tientallen jaren meekan en voldoet aan de nieuwste eisen voor dit soort zalen”.

Kunstencluster

Er wordt letterlijk al twintig jaar gesproken over nieuwe huisvesting voor het Stadstheater. Aanvankelijk zou het Stadstheater een onderkomen krijgen in het Kunstencluster, dat onderdeel was van de Rijnboogplannen.

Nadat de plannen voor het Kunstencluster sneuvelden, ook al vanwege hoge bouwkosten, ontstond het idee om Oostpool, Introdans en het Stadstheater samen te brengen in één gebouw.

Die plannen waren oorspronkelijk begroot op 73 miljoen euro, waarbij de gemeente ervan uitging dat de provincie Gelderland 10 miljoen euro zou bijdragen. De plannen werden geschrapt nadat duidelijk werd dat de provincie niet wilde opdraaien voor de “grote en wilde plannen” van de gemeente.

Bovendien bleek dat de totale kosten door gestegen bouwkosten zouden uitkomen boven de 100 miljoen euro. Dat was zelfs voor de cultuurminnende gemeenteraad van Arnhem teveel van het goede.

Geen verkiezingsitem

Het is gebruikelijk dat er in de maanden voor de verkiezingen geen grote besluiten genomen worden door de gemeenteraad. Het is eerst aan de kiezer om zich uit te spreken, en vervolgens mag een nieuw gekozen gemeenteraad zich over grote plannen uitspreken.

In dit geval wordt iets meer dan een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen toch een besluit genomen over de renovatie en vernieuwing van het Stadstheater. Het is bij de gemeenteraadsverkiezingen geen verkiezingsitem.

Daarvoor zijn twee goede redenen. De eerste reden is dat verder uitstel niet wenselijk is. Na twintig jaar plannen maken is het Stadstheater zeer dringend toe aan een opknapbeurt.

Verder is er in de gemeenteraad grote consensus over de plannen waar nu een besluit over wordt genomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad zal naar verwachting komende woensdag instemmen met de plannen.