Arnhemse politiek eensgezind: “Arnhemse popcultuur verdient meer budget”

//

ARNHEM – Om de Arnhemse popcultuur te versterken, mag er best meer geld worden uitgetrokken. Om het culturele klimaat verder te verbeteren, zouden er bovendien minder regeltjes moeten zijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Arnhems Popdebat dat eerder deze week gehouden werd.

(Door: Pieter Kwant)

Tien politieke partijen in Arnhem hielden tijdens het Arnhems Popdebat over de popcultuur tegen elkaar aan. De bijeenkomst vond plaats in Popcentrum Jacobiberg, en werd voorafgegaan door een rondleiding voor de raadsleden in de culturele broedplaats op Arnhems Buiten.

Op initiatief van de Jacobiberg, Luxor Live en popplatform PLANK Arnhem werden vier thema’s centraal gesteld: subsidieaanvragen, samenwerkingen tussen Arnhemse poporganisaties, vergunningenbeleid en de toekomst van het popcentrum.

Meer budget

Het eerste thema tijdens de drukbezochte avond werd ingeleid door Jochem De Wit van Café Bosch. Hij wees op de complexiteit van de het aanvragen van (meerjarige) subsidies en de hierdoor noodzakelijke kosten voor extern advies. Ook het grote budgetverschil tussen de ‘traditionele’ cultuurvormen en de pop kwam op de agenda.

Groen Links-fractieleider Mark Coenders stelde dat de podia zoals Café Bosch essentieel zijn voor ontwikkeling, ontmoeting en ervaring en gekoesterd moeten worden. Dit punt, en zijn standpunt dat het popbudget flink opgeschroefd moet worden (zonder ten koste te gaan aan de overige cultuursectoren) werd unaniem gesteund door de overige partijen, waarbij enkele partijen (Volt, CDA, CU) de voorkeur hebben om onderzoek te doen naar de precieze behoeften, om zo een popvisie te ontwikkelen.

De Cultuurpijler van Volt, dat kennisdeling over bijvoorbeeld subsidieaanvragen tussen popinstellingen stimuleert, werd gecounterd door Hans Eliëns (PvdD), die ervoor pleitte om Schakel025 te versterken. Dit platform, dat de gehele cultuursector ondersteunt met professionaliseringsadvies, cursussen en subsidiespreekuren, hielp met de Stroomversneller-subsidie al vele tientallen kleinschalige initiatieven en individuele makers uit de pop verder.

Minder regeltjes

Na dit debat bleven een toegankelijker en helderder subsidiebeleid en de sterke behoefte aan een groter popbudget bovendrijven.
Het door veel partijen gesteunde voornemen van meer lokaal aanbod op lokale podia werd door D66 versterkt door de oproep om een beter klimaat te creëren die het voor ondernemers aantrekkelijker maakt om het wegvallen van belangrijke podia als The Move, De Kroeg en Stella By Starlight op te vangen. Minder regeltjes dus.

Als docent aan de opleiding Popmuzikant van RijnIJssel ziet Cas Rasing al jaren veel muzikaal talent voorbijkomen. Om deze studenten de nodige podiumervaring op te laten doen, werkt de opleiding graag samen met de zalen. Volgens Rasing kunnen de ( overigens realistische) huurkosten soms vrij fors zijn.

Rasing pleit voor een gemeentelijke tegemoetkoming ten dienste van beide partijen. Café Bosch beaamt dat het voor maatschappelijke organisaties als het COC of Indifferent het huren van een ruimtevrij snel zeer lastig is, hoewel er veel bereidheid is tot samenwerking. De Partij voor de Dieren oppert om verlaagde tarieven op te nemen in subsidievoorwaarden voor instellingen om talent de ruimte te geven.

Een basisinfrastructuur die de podia zichtbaarder, toegankelijker en laagdrempeliger kan maken is volgens Noud Roelen van de SP een manier om plekken met een scherpere programmering te koesteren en te verstevigen, vrij naar de landelijke popnota van partijgenoot Peter Kwint.
Arnhem Centraal-fractieleider Bob Roelofs voegt hier aan toe dat Arnhem een goede evenementkalender nodig heeft.

Ab Zijlstra van de ChristenUnie vindt dat de gemeente de rol moet invullen en het laaghangend fruit moet plukken: snel door de vertragende regels heen breken en korte termijn oplossingen opstellen.

Mattijs Loor zegt namens D66 dat veel regels ook verouderd zijn (‘er mag in Arnhem geen elektronische muziek in de buitenlucht worden gemaakt’) en dat de Cultuurnota snel hereikt dient te worden.

Angstig beleid

Sinds vorig jaar is De Melkfabriek een nieuwe eventlocatie. LOC7000 is samen met Luxor Live als programmerende partij in dit project gestapt. Hoewel de
gemeente achter de plannen staat, wacht LOC7000-directeur Pim Zuethoff al anderhalf jaar op groen licht wat betreft de vergunning. Evenementenmanager Alet Voskuil van de gemeente Arnhem beaamt dat het sneller moet, maar voegt toe dat de vergunningenafdeling vastzit aan landelijk beleid.

D66 is zeer kritisch op het risicomijdende en angstige beleid van de gemeenteambtenaren: alles wordt volgens Mattijs Loor door de molen gehaald. Hij stelt voor om het soepelere beleid van tien jaar geleden toen er door grote leegstand veel meer mocht, af te stoffen.

Door alle partijen wordt deze vertraging veroordeeld: Volt-leider Wibe Snelting wil dat Arnhem laat zien dat het feedback serieus neemt, procedures verkort en de locatieprofielen aanpakt: wat kan er op deze locatie binnen de normen? D66 is geen fan, omdat dit de diversiteit van events op dezelfde plek beperkt.

Culturele broedplaats

De Jacobiberg is gastheer van de avond en heeft de meeste aanwezigen politici rondgeleid door het uitgestrekte pand, dat als vijf jaar lang tijdelijk betrokken is. Stefan Rebergen, die met René Tijssen het directieduo vormt, licht de waarde, diversiteit en de ontwikkeling van het popcentrum uit en stelt dat de gemeente na de vele miljoenen die de gemeente in de traditionele culturen heeft geïnvesteerd, nu de pop aan de beurt is.

Hoewel alle aanwezige partijen het eens zijn over meer geld voor pop, hebben enkelen de voorkeur om pop in één pot te stoppen met de andere cultuurvormen, zoals CDA’er Scott van den Broek: wel maatwerk, maar op basis van overleg kan een visie worden gevormd die de geldstromen vaststelt.

Cas Rasing, vroeger actief bij Willemeen, weet uit ervaring dat pop door de informelere houding en de mindere affiniteit met het politieke spectrum, meestal achter het net vist, en ziet het daarom niet zitten om cultuur als één geheel te zien.

De SP refereert aan eerdere pop-ondersteundende acties van de partij. Ook nu is de SP bereid om voor de Arnhemse een lans te breken.

Zichtbaar onder de indruk van de culturele broedplaats zien alle aanwezigen de noodzaak om deze plek een degelijke en definitieve plek te geven. Dat De Berg zich in vijf jaar enorm bewezen heeft door bijna vijfmaal groter te worden, verzekert de organisatie van een toekomst met steun van de stad: alle partijen bevestigen hun onvoorwaardelijke steun.

Al snel wordt Arnhem-zuid als optie voor de nieuwe locatie genoemd: Arnhem Centraal is groot voorstander van een culturele injectie in Zuid, waar naast de ontwikkeling van een cultuurcentrum bij Kronenburg, er zeker een plek gezocht moet worden voor de Jacobiberg.

Namens deze partij noemt Bob Roelofs de voormalige Lorentz College als optie, een pand dat door Groen Links, PvdD en de PvdA positief wordt beoordeeld. Ook namens Jacobiberg laat Stefan Rebergen weten dat zij dolgraag naar Zuid willen om mee te helpen Zuid leuker te maken.

De verkiezingen van komende maand zullen de steun aan de popcultuur meer richting geven, waardoor een tweede editie van het Arnhems Popdebat wellicht een mooi streven is.

Vorige artikel

Binnenstad wordt opgesierd met kunstzinnige elektriciteitskastjes

Volgende artikel

Duivenoverlast in 7 straatjes: “Stop met voeren!”

Tip: