Energietoeslag automatisch uitgekeerd in Arnhem

/

ARNHEM – Ook in 2023 is er een landelijke Energietoeslag van €1300 euro voor inwoners met een laag inkomen. In Arnhem komt daar bovenop opnieuw een Arnhemse Wintertoeslag van €250 euro om de bestaanszekerheid van Arnhemmers die dat nodig hebben verder te versterken.

(Door: Redactie)

Nu de wet definitief is aangenomen in de Eerste Kamer zorgt gemeente Arnhem ervoor dat het ook lokaal zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden. Het bedrag van in totaal €1550 euro wordt automatisch overgemaakt op de rekening van mensen die eerder Energietoeslag in Arnhem ontvingen en hiervoor nog steeds in aanmerking komen.

Wethouder Mark Lauriks (PvdA): “Er zijn Arnhemmers die nu al vol onzekerheid vooruitkijken naar de koude maanden. Door de Energietoeslag zoveel mogelijk automatisch over te maken nemen we bij hen veel van deze onzekerheid en een ingewikkeld aanvraagproces weg. Ondertussen zetten we ook in op de lange termijn. Want nu inzetten op energiebesparing en duurzaamheid betekent inzetten op bestaanszekerheid in de toekomst.”

De gemeente Arnhem heeft zich afgelopen maanden ingezet om ervoor te zorgen dat inwoners van Arnhem die in aanmerking komen de Energietoeslag zo snel mogelijk automatisch ontvangen. Inwoners van Arnhem die een uitkering binnen de Participatiewet ontvangen of een Gelrepas hebben hoeven geen aanvraag te doen voor de Energietoeslag. Zij krijgen de landelijke Energietoeslag en de Arnhemse Wintertoeslag van in totaal €1550 euro automatisch uitgekeerd. Na de herfstvakantie wordt er gestart met de eerste betalingen.

Er zijn ook inwoners die niet eerder Energietoeslag in Arnhem ontvingen maar nu wel in aanmerking komen. Zij kunnen vanaf 23 oktober een aanvraag doen via www.arnhem.nl/energietoeslag. Inwoners die niet in aanmerking komen voor de Energietoeslag maar wel geldzorgen hebben vanwege een hoge energierekening komen mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor hoge energiekosten.

Energiebesparing

Naast de Energietoeslag en Arnhemse Wintertoeslag blijft de gemeente zich ook inzetten voor energiebesparing op de lange termijn. Daarom is er extra aandacht voor het verduurzamen bij mensen thuis, zodat de energierekening in de toekomst lager wordt. Hierin kunnen kleine stappen voor veel mensen al een groot verschil maken. Zo informeert de gemeente Arnhemmers die in aanmerking komen voor de Energietoeslag over energiecoaches.