Geluidsoverlast bij evenementen in Arnhem kan een flink eind omlaag

//

ARNHEM – Door gebruik te maken van technische snufjes en geluidsschermen, kan de geluidsoverlast bij evenementen in de stad flink omlaag gebracht worden. Dat zei geluidsdeskundige Erik Roelofsen gisteravond in de gemeenteraad.

(Door: Patrick Arink)

Het is een dilemma waar de gemeenteraad mee worstelt. Arnhem wil aan de ene kant een levendige evenementenstad zijn, maar aan de andere kant ook een leefbare stad. Dat wil nog weleens schuren, blijkt uit het grote aantal meldingen over geluidsoverlast dat dit jaar binnenkwam.

Door de grote dance-evenementen op de Stadsblokken rijst het aantal meldingen over geluidsoverlast de pan uit. Vorig jaar werd er meer dan 400 keer geklaagd. Dit jaar staat de teller boven de 800.

Hoe vind je de balans tussen levendigheid en leefbaarheid? Die vraag stond gisteravond in de gemeenteraad centraal. Volgens veel mensen zijn de geluidsnormen in Arnhem veel te hoog en zouden de normen omlaag geschroefd moeten worden.

Volgens geluidsdeskundige Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is dat helemaal niet nodig.
“De geluidsnormen in Arnhem zijn in lijn met de trend in Nederland. Bovendien wil je wel een feestje kunnen houden.”

Volgens Roelofsen kan het geluidsniveau in de wijde omgeving van het festivalterrein met een aantal relatief simpele ingrepen omlaag gebracht worden.

Lage tonen

De grootste problemen met geluid worden met name veroorzaakt door lage tonen. De dreunende bassen van Free Your Mind bijvoorbeeld waren tot meer dan tien kilometer in de omtrek te horen. Lage tonen dragen verder dan midden- en hoge tonen. In Arnhem wordt dat versterkt doordat het festivalterrein op de Stadsblokken aan het water ligt.

Maar volgens Roelofsen is dat met een simpele ingreep op te lossen: wanneer al het geluid onder 50 hertz wordt weggefilterd op het mengpaneel, merken bezoekers op de dansvloer daar niets van. Maar het effect buiten het festival is levensgroot: het geluidsniveau in de omgeving daalt met 10 tot 15 decibel.

Roelofsen: “De gemeente Amsterdam heeft het aantal klachten over geluidsoverlast weten terug te brengen door het wegfilteren van lage tonen op te nemen in de vergunning. En ook op grote festivals zoals Lowlands en de Zwarte Cross wordt gebruik gemaakt van deze techniek.”

In Arnhem wordt wegfilteren gebruikt bij concerten in het Gelredome en bij het FLOW-festival in Sonsbeek.

“Overlast zal er altijd zijn”

Ook door het beter richten van speakers en het plaatsen van geluidsschermen kan de overlast van festivals verder omlaag gebracht worden.
Roelofsen: “Geluidsschermen aan de Rijn zouden bijvoorbeeld kunnen helpen tegen geluid dat over het water gedragen wordt.”

Roelofsen noemde nog een methode uit Amsterdam die zorgt voor minder meldingen over geluidsoverlast:
“In Amsterdam is er een profiel opgesteld voor alle evenementenlocaties in de stad. Daardoor is per locatie duidelijk wat er wel kan en wat er niet kan.”

Wethouder Roelofs (Arnhem Centraal) reageerde daarop door te melden dat in Arnhem op dit moment hard gewerkt wordt aan het opstellen van evenementenprofielen.

Hoewel de gemeente komende weken nog doorpraat over het onderwerp, lijkt nu al duidelijk dat de gemeente Arnhem de koers van Amsterdam gaat volgen om geluidsoverlast verder in te dammen.

“Maar”, waarschuwde burgemeester Marcouch. “Je kunt geluidsoverlast niet uitbannen bij evenementen dus er zal altijd enige mate van overlast zijn. Maar we nemen iedere melding over geluidsoverlast serieus.”