Een vertrouwd beeld uit het verleden: mannetjesherten in Sonsbeek. (Foto: Cathelijne Bouwkamp.)

Gemeente maakt chaos rond hertenkamp alleen maar groter

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem maakt de zelfgecreëerde chaos rond de hertenkamp in Sonsbeek alleen maar groter. Volgens de VVD is er een simpele oplossing: zet de mannetjesherten gewoon terug, en werk van daaruit naar een kleinere kudde.

(Door: Patrick Arink)

Dierenwethouder Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) liet de gemeenteraad een paar dagen geleden weten dat er nog altijd geen oplossing in zicht is voor de mannetjesherten in Sonsbeek. Van het terugplaatsen van de mannetjesherten is nog altijd geen sprake. De gemeente overweegt zelfs een tweede opvanglocatie voor de herten te openen.

Niet eenvoudig

Volgens wethouder Van der Wel is het allemaal niet zo simpel. Ja, de hertenkamp in Sonsbeek blijft behouden, maar de kudde is te groot. Volgens Van der Wel is het huidige aantal van 37 herten te groot voor de hertenkamp in Sonsbeek. Hij wil toe naar een hertenkamp met maximaal 15 herten.

De herten in Sonsbeek moeten worden bijgevoerd. Dat zorgt volgens hem voor onrust. Daarnaast kunnen de mannetjesherten elkaar niet ontlopen en omdat de damherten het gras kort eten is dat slecht voor hun tanden. Bovendien neemt de populatie ieder jaar toe. Daarom werden ieder jaar een aantal herten verkocht en geslacht.

Volgens Van der Wel is dat allemaal erg onwenselijk. Hij wordt in die gedachte gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad. En dus zijn de mannetjesherten op een klein weitje naast station Presikhaaf geparkeerd en wordt ondertussen gewerkt aan een Oplossing.

Die Oplossing is nog altijd niet gevonden, schrijft Van der Wel.
“Nog niet alles is duidelijk”, schrijft de wethouder.

Duidelijk is wel dat er geen dieren geslacht worden om de populatie te verkleinen. In plaats daarvan worden de mannetjesherten gesteriliseerd, is het plan. Dan loopt de populatie in de loop der jaren vanzelf terug. Dat duurt echter tien jaar en dat is veel te lang, vindt de wethouder.

Van der Wel wil daarom 15 herten in de hertenkamp in Sonsbeek huisvesten en een tweede hertenopvang inrichten om daar de overige herten te plaatsen. Waar die tweede opvanglocatie moet komen, is onduidelijk. De gemeente heeft nog geen geschikte locatie gevonden.

Van der Wel: “We hebben enkele locaties in beeld, maar aan elke locatie kleven nadelen. We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is de damherten elders, buiten Arnhem onder te brengen. Zodra wij een besluit hebben genomen over de tweede hertenopvang delen wij u dit mede.”

Kortom: voor de gemeente Arnhem is het allemaal verre van eenvoudig.

Met z’n allen terug

Maar volgens de VVD in de gemeenteraad hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
“Waarom overweegt het college niet om de damherten gewoon met z’n allen terug te zetten in Sonsbeek? Dat scheelt heen en weer slepen met herten de komende jaren. Zou dat voor het welzijn van de damherten niet een veel betere oplossing zijn?”

In vragen aan de wethouder stelt de VVD voor om vanuit de vertrouwde uitgangspositie te werken naar een kleinere kudde.

De VVD vraagt zich ook af wat is de wetenschappelijke onderbouwing is van de bewering van de wethouder dat er in Sonsbeek maximaal 4 á 5 herten per hectare gehouden kunnen worden.
“Damherten zijn een soort die zeer geschikt is om getemd in een hertenkamp te leven. Dat gebeurt in Nederland al ruim 300 jaar en ook in Sonsbeek leeft een kudde damherten al ruim 120 jaar zonder problemen.”

Bovendien trekt de VVD ook de beweringen van Van der Wel over dierenwelzijn (voernijd, te weinig ruimte en te weinig gras) in twijfel.
“Navraag bij betrokkenen bij het beheer van afgelopen 20 jaar van de kudde leert ons dat van de genoemde ‘problemen’ geen sprake is”, aldus de VVD.