Protesterende bewoners van de Schaapsdrift laten de gemeenteraad weten dat zij zich niet gehoord voelen. (Foto: Sarah Dobbe.)

Gemeenteraad wil (opnieuw) meer aandacht voor participatie inwoners

//

ARNHEM – De gemeenteraad van Arnhem wil een raadswerkgroep participatie instellen om te zorgen dat de participatie met inwoners van Arnhem verbetert. De afgelopen raadsperiode kende Arnhem ook al een raadswerkgroep participatie.

(Door: Patrick Arink)

Door de gemeenteraadsverkiezingen kan er een automatisch einde aan de bestaande raadswerkgroep. Volgens initiatiefnemers Guus van der Laak (Arnhem Centraal) en Rebin Maref (VVD) vraagt het versterken van burgerparticipatie voor langere tijd de aandacht van de gemeenteraad. Een motie om de raadswerkgroep burgerparticipatie opnieuw in het leven te roepen, zal morgenavond naar verwachting door een ruime meerderheid van de gemeenteraad worden aangenomen.

De raadswerkgroep burgerparticipatie werd vier jaar geleden opgericht omdat de gemeenteraad vond dat de stem van inwoners van Arnhem in de politieke besluitvorming eerder en beter gehoord moet worden. De werkgroep schreef een projectvoorstel dat in 2019 werd aangenomen om te zorgen dat participatie van inwoners beter verankerd is in de besluitvorming.

“Samen met inwoners en andere betrokkenen zijn we als gemeente gericht op het horen en meenemen van de verschillende belangen en werken we samen ook als belangen botsen”, aldus het voorstel. “Burgerparticipatie is een herkenbare en toegankelijke manier van werken die inwoners begrijpen en die voorziet in participatie op maat.”

De meeste aanbevelingen uit het projectvoorstel zijn overgenomen door de gemeente Arnhem. Er zijn voldoende voorbeelden van participatietrajecten in Arnhem die geleid hebben tot een uitkomst waarbij inwoners zich gehoord voelen.

Wethouder Roeland van der Zee (VVD) bijvoorbeeld ging afgelopen jaren succesvol aan de slag met een inspraaktraject rond de Blauwe Golven. Dat participatietraject heeft geleid tot een voorstel waar alle betrokkenen min of meer tevreden mee zijn.

Maar nog steeds gaat het regelmatig mis in het contact tussen de gemeente Arnhem met haar inwoners. De huidige bestuursperiode is amper een maand uit, maar nu al zijn er twee voorbeelden te geven waarbij inwoners zich overvallen voelen door de gemeente Arnhem.

Gardenhaage

Vorige week was er opeens onrust bij het (omstreden) project rond Gardenhaage in Rijkerswoerd. Na een mislukt particiaptietraject staan de gemeente en de buurt lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wil in Gardenhaage 48 woningen bouwen. De buurt stelt voor om als compromis 30 woningen te realiseren.

De oppositie in de gemeenteraad steunt het voorstel van de bewoners. Afgelopen week stuurde een ambtenaar van de gemeenteraad potentiële kopers een mailtje met de oproep om hun mening te geven aan de oppositiepartijen in de gemeenteraad.
Rebin Maref (VVD) is des duivels: “Dit kan natuurlijk helemaal niet. Ik kreeg tientallen mailtjes. Ik ben langer bezig geweest met het beantwoorden van mijn mail dan met de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel.”

Wethouder Bouwkamp (GroenLinks) zegde toe dat zij voor de vergadering van morgenavond uitzoekt wat er precies is gebeurd. Zij heeft dat tot op heden niet gedaan.

Schaapsdrift

Ook bij de Schaapsdrift ging het mis. Inwoners van de wijk kregen op een vrijdagavond een brief van de gemeente met de mededeling dat het college van B&W de Wvg had opgelegd op de woningen van de Schaapsdrift. Bewoners die vragen hadden konden bellen, stond in de brief. De gemeente Arnhem was echter het gehele weekend niet bereikbaar.

Wethouder Bouwkamp (GroenLinks) heeft inmiddels meerdere malen haar excuses aangeboden voor de gang van zaken.
“Een les is om beter na te denken over het moment van communiceren”, schrijft Bouwkamp aan de bewoners.

Twee alinea’s verder meldt de wethouder dat zij “samen met de huidige en toekomstige bewoners plannen wil maken voor de Schaapsdrift”.
Dat zet kwaad bloed bij bewoners van de Schaapsdrift. Zij voeren aan dat het natuurlijk onzinnig is om van bewoners te vragen om mee te werken aan een participatietraject waarbij de sloop van de woningen nadrukkelijk op tafel ligt.

Buurtbewoner Christian Smits: “Op mijn huis ligt de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dat is onverenigbaar met de wens om te praten over participatie. Deze boodschap heeft de buurt al eerder afgegeven.”

Kortom: de gemeenteraad ziet voldoende aanleidingen om ook in deze raadsperiode een werkgroep burgerparticipatie in te stellen.
“Het versterken van burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van onze lokale democratie. Dat vraagt gedurende een langere periode onze aandacht”, aldus de initiatiefnemers.

Vorige artikel

Extreme hitte: hier in Arnhem is het iets koeler, of nog heter!

Volgende artikel

Aandacht NOS Journaal voor Arnhemse klimaatadaptatie

Tip: