Gemeenteraad worstelt met Gebiedsvisie Schaapsdrift

/

ARNHEM – “Politiek is net als Love Boat”, aldus oud-minister Pieter Winsemius. “De camera’s staan aan dek, maar benedendeks gebeurt het.” Die uitdrukking is van toepassing op de plannen met de Schaapsdrift, blijkt na een marathonvergadering in de gemeenteraad gisteravond.

(Door: Patrick Arink)

Na drie uur vergaderen over de Gebiedsvisie voor de Schaapsdrift en omgeving is duidelijk dat bijna niemand enthousiast is over het plan zoals het er nu ligt. Alleen GroenLinks en D66 steunen het voorstel.

Alle andere partijen in de gemeenteraad zijn of pertinent tegenstander van de huidige plannen, of hebben grote problemen om akkoord te gaan met de plannen zoals ze er nu liggen.

Stoppen en opnieuw beginnen is de meest verstandige keuze, maar dat is voor de coalitiepartijen geen optie. En dus zal er door GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt de komende weken ‘benedendeks’ veel overleg gevoerd worden om het plan aan te passen.

Die aanpassingen, waarschijnlijk in de vorm van een amendement, moeten ervoor zorgen dat het plan van wethouder Bouwkamp (GroenLinks) toch kan rekenen op een raadsmeerderheid, het liefst met steun van de oppositiepartijen.

Station Presikhaaf

Steun van de oppositiepartijen is alleen mogelijk wanneer de gemeenteraad besluit dat er minder woningen gesloopt worden dan er nu in de Gebiedsvisie wordt voorgesteld. De 25 woningen die nu gesloopt moeten worden, samen met een huurcomplex van Vivare met nog eens 48 woningen, zijn er wat de oppositie betreft veel te veel.

Dat aantal is ook niet in lijn met de geest van het amendement dat de gemeenteraad al eerder aannam. Daarin staat dat sloop alleen mogelijk is in zeer uitzonderlijke gevallen. Die sloop moet bovendien goed gemotiveerd worden.

En daar schort het aan, vinden veel partijen in de gemeenteraad. Wethouder Bouwkamp geeft een heel rijtje aan redenen, die gezamenlijk zwaarwegend zijn. Maar zelfs op dat rijtje is wat af te dingen. In een brief aan de gemeenteraad schrijven bewoners:

“Als eerste en kennelijk meest zwaarwegende argument wordt genoemd de ‘herontwikkeling van Station Presikhaaf’. NS en ProRail verklaren bij herhaling dat men geen voornemen heeft om Station Presikhaaf te upgraden. Er is geen sprake van dat er meer treinen gaan stoppen, laat staan dat het een intercitystation wordt. De argumenten zijn er door de wethouder met de haren bij gesleept.”

Hans Eliëns (Partij voor de Dieren) zei eerder al over het rijtje argumenten dat sloop moet verantwoorden:
“Als je alle punten bij elkaar optelt, geeft dat toestemming om eigenlijk altijd te slopen. Want al die punten bij elkaar zijn natuurlijk altijd zwaarwegend.”

Op vragen vanuit de oppositie gaf Eliëns toe dat zijn partij met de kennis van nu tegen het opleggen van de Wvg zou hebben gestemd. De drie stemmen van de Partij van de Dieren waren in mei 2022 essentieel om het opleggen van de Wvg aan een krappe meerderheid te helpen.

Woo-documenten

De Partij van de Dieren dacht sloop van goede woningen te kunnen voorkomen door destijds ook een motie aan te nemen die wethouder Bouwkamp opriep om terughoudend te zijn met onteigening en sloop. Uit Woo-documenten die de Arnhemsche Courant eind december ontving, blijkt dat ambtenaren uit de Projectgroep Schaapsdrift pas acht maanden later, bij de behandeling van de Startnotitie, tot de ontdekking kwamen dat er een motie van die strekking was aangenomen.

“Wij hadden allebei niet scherp dat de raad eerder een motie heeft aangenomen om zoveel mogelijk bestaande woningen te behouden”, schrijft een ambtenaar aan een collega. “Ik had het er net over met [zwartgemaakt] op de gang en zij had het evenmin scherp, terwijl het voor wonen natuurlijk wel grote impact heeft.”

Vanzelfsprekend werd gisteravond aan wethouder Bouwkamp gevraagd om te reageren op deze informatie uit de Woo-documenten. Ook kreeg Bouwkamp vragen over de ontbrekende pagina die voorafgaand aan het opleggen van de Wvg niet is gedeeld met de gemeenteraad.

In maart 2022 beloofde wethouder Bouwkamp de gemeenteraad alle stukken te sturen die bij B&W op tafel lagen. Die stukken bestonden uit een document van 15 pagina’s. In de Woo-documenten zit een bestand van 16 pagina’s.

Op de ontbrekende pagina staat afgebeeld hoe de gemeente toekomstige ontwikkeling van de Schaapsdrift mogelijk voor zich ziet. Alle bestaande bebouwing op de Schaapsdrift, is op deze pagina vervangen door nieuwbouw. En passant is meteen extra bebouwing toegevoegd in Park Presikhaaf. Ook een deel van Plattenburg, ten westen van de Schaapsdrift, is opnieuw ontwikkeld.

Het is zeer de vraag of er destijds een raadsmeerderheid was geweest voor het opleggen van de Wvg als de gemeenteraad die pagina wel te zien had gekregen.

Hoewel er gisteren bijna drie uur gesproken werd over de Schaapsdrift, was er voor wethouder Bouwkamp te weinig tijd om te reageren. Waarschijnlijk praat de gemeenteraad pas over drie weken weer verder over de Schaapsdrift.

Wat er in de tussentijd benedendeks gebeurt, is te zien in de volgende aflevering.

Hieronder:
Ambtenaren zijn acht maanden na dato niet op de hoogte dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen die oproept tot behoud van woningen. Daaronder de ontbrekende pagina die de gemeenteraad niet te zien heeft gekregen bij het bekrachtigen van de Wvg in mei 2022.