Als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, worden dit soort tuinen verboden. (Foto: @onderhoudsarmoe.)

Groene partijen willen tegeltuinen in Arnhem verbieden

//

ARNHEM – Als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, komt er in Arnhem een verbod op zogeheten tegeltuinen. De partijen hebben een voorstel ingediend waarin staat dat tuinen voortaan nog maar voor 50 procent uit verharding mogen bestaan.

Tuinen in Arnhem moeten een stuk groener worden, vinden GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
“De impact van verharding op de biodiversiteit, het microklimaat en de lokale waterhuishouding is groot”, stellen de partijen in een initiatiefvoorstel.
“We willen de sluipend doorgaande verharding van particuliere tuinen een halt toe te roepen en waar mogelijk ongedaan te maken.”

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dit bereiken door regels in te voeren. Alle tuinen van meer dan 50 vierkante meter mogen dan nog maar voor maximaal 50 procent uit verharding te bestaan. Voor tuinen die groter zijn dan 100 vierkante meter mag dat zelfs nog minder zijn, als het aan de partijen ligt.
Alleen tuinen die kleiner zijn dan 20 vierkante meter mogen volledig uit steen bestaan.

Met de maatregel willen de twee partijen de biodiversiteit vergroten en wateroverlast tegengaan.

Inbreuk op privacy

De partijen erkennen dat naleving van de regels staat of valt bij handhaving.
“Extra handhavingscapaciteit is echter niet direct nodig”, stellen de partijen.
“Daar waar toezicht wordt uitgeoefend wat betreft de naleving van bouwregels, kan tegelijk worden toegezien op de naleving van verhardingsregels.”

Los van de handhaving voelen GroenLinks en de Partij voor de Dieren op hun klompen aan dat de voorgestelde maatregel door veel mensen gezien zal worden als een inbreuk op hun privacy.

“Het is niet gebruikelijk dat een gemeente regels stelt over de maximale verharding van particuliere tuinen”, erkennen de partijen. Maar verder vinden de partijen dat zij alle recht hebben om te bepalen hoe iemand zijn of haar tuin inricht.

“De gemeente voert een ruimtelijk beleid in het algemeen belang. Het vergroenen van tuinen met het oog op biodiversiteit en waterhuishouding en het tegengaan van hittestress is onderdeel van het algemeen belang en daarmee is regulering gepast”, vinden de partijen.

Komende woensdag wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad. Dan zal blijken of er in de gemeenteraad een meerderheid is voor het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

VVD en CDA hebben ondertussen via hun social mediakanalen al laten weten dat zij fel tegenstander zijn van het voorstel.

“Het CDA zegt: Baas in eigen tuin”, aldus CDA-raadslid Scott van den Broek. “Wij zijn tegen de tegelterreur van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De overheid hoort niet alles te bepalen, maar ruimte te laten en randvoorwaarden te scheppen die het aantrekkelijk maken voor inwoners om de stap te zetten.”

Ook de VVD vindt het voorstel veel te ver gaan.
“Vergroenen doe je door te stimuleren en niet door dingen te verbieden.”

Vorige artikel

Longread: De lange en kronkelige weg naar Stadsblokken-Meinerswijk

Volgende artikel

Op 10 mei 1940 werd de Rijnbrug in Arnhem opgeblazen

Tip: