Op deze dag in 1939: Wildeman bood aan passagiers in den Rijn te werpen

/

De Arnhemsche Courant heeft een rijke geschiedenis. Regelmatig besteden we aandacht aan artikelen die in het verleden in de Arnhemsche Courant stonden. Vandaag: een allerzonderlingste wildeman op de veerpont, uit de krant van 4 oktober 1939.

Op 3 september was het onrustig op de Heen en Weer, het bootje dat de verbinding onderhoudt tussschen Rijnkade en Meinerswijk. Een zekere E. gedroeg zich allerzonderlingst. Hij wierp, terwijl hij nog op de loopplank stond zijn rijwiel aan boord en ging daarna terug om den controleer eens flink door elkaar te rammelen.

Eenmaal aan boord ging hij den veerknecht te lijf. Vervolgens bood de woesteling aan om eenige passagiers, die den veerknecht hadden geholpen, over boord te werken zoodat er een onplezierige stemming op de Heen en Weer heerschte.

Bij de landing aan den overzijde was E. als eerste op den oever. Zijn jas uittrekkend beloofde hij ervoor te zullen zorgen dat een van de passagiers de bus niet zou halen. De wildeman echter kwam na eenige vijven en zessen op het politiebureau terecht, waar hij den veerknecht 3 gulden schadevergoeding moest betalen voor het vernielde overhemd.

Er werd natuurlijk ook het een en ander opgeschreven en als het eenmaal zoo ver is pleegt er eenigen tijd later nog wel eens een blauw papiertje te worden bezorgd waarop onder meer de dagvaarding voorkomt.

Deze E. heeft er een gekregen om wegens dronkenschap voor den Kantonrechter te verschijnen en misschien kreeg hij er ook nog een voor mishandeling, die dan van den rechtbank komt en waar we dan nog wel van hooren.

Voor den Kantonrechter was hij niet verschenen, wat wel jammer was, want dergelijke wildemannen plegen zich hier gewoonlijk zeer rustig te gedragen en enkele behartigenswaardige wenken te krijgen.

Hij werd conform den eisch veroordeeld tot 4 dagen hechtenis.