Als wethouder Wonen sloot Gerrie Elfrink regelmatig vastgoeddeals met ontwikkelaars.

SP-fractievoorzitter Elfrink legt SP-wethouder Elfrink aan banden

//

ARNHEM – Het was een raar debat in de gemeenteraad. De raad debatteerde gisteravond over de miljoenenwinst die George Soros kon maken op sociale huurwoningen in Arnhem. SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink lag hevig onder vuur in het debat. Als wethouder maakte hij dat mogelijk. Aan het eind van de avond werden meerdere moties van Elfrink aangenomen die moeten voorkomen dat zoiets nog eens plaatsvindt.

(Door: Patrick Arink)

Het is afgelopen jaren al een paar keer voorgekomen: SP-fractievoorzitter Elfrink die een mening verkondigt die haaks staat op het beleid van SP-wethouder Elfrink.

Wethouder Elfrink was voorstander van diftar. Fractievoorzitter Elfrink voerde actief campagne tegen diftar. Wethouder Elfrink kwam met een voorstel voor nieuwbouw van het Stadstheater. Fractievoorzitter Elfrink noemt het een megalomaan plan.

Gisteravond in de gemeenteraad kwamen die twee totaal verschillende personen voor het eerst samen in het debat over de verkoop van Arnhemse woningen aan beleggers.

Voorafgaand aan het debat had Elfrink meerdere moties aangekondigd die het beleggers moeilijk moeten maken om winst te maken met woningen. Maar die moties werden in het debat niet besproken.

Terwijl de meeste partijen in de raad vooral naar de toekomst wilde kijken om herhaling te voorkomen, was het Elfrink zelf die steeds terugkwam op de Soros-woningen. In verschillende bewoordingen herhaalde hij zijn mantra van de afgelopen maanden: hij had niets fout gedaan.

Fel, bijtend en verwijtend verwees hij naar landelijke regels, het beleid van de landelijke VVD en dingen die het huidige college van B&W in zijn ogen niet goed had gedaan.

Anti-speculatiebeding

Vooral wethouder Ronald Paping (GroenLinks, Volkshuisvesting) kreeg ervan langs. Paping had in zijn antwoord een paar minuten nodig om de kritiek te pareren. Rustig, met kennis van zaken en met de feiten paraat veegde hij de verwijten van Elfrink van tafel.

Paping herhaalde wat hij eerder in antwoord op schriftelijke vragen naar aanleiding van berichtgeving in de Arnhemsche Courant ook al zei:
Het huidige college van B&W maakt een andere afweging dan het vorige college. Wanneer er nog eens sociale huurwoningen verkocht moeten worden, zal B&W een negatieve zienswijze afgeven. Wanneer desondanks toch woningen verkocht worden, wil B&W een anti-specultatiebeding afdwingen.

Door het ontbreken van een anti-speculatiebeding was George Soros in staat om binnen een paar jaar na de koop van de Arnhemse huurwoningen om 83 miljoen euro winst te maken op de woningen.

GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen stelde voor dat Elfrink zijn excuses aanbood. Daar wilde de SP-er niets van weten. Hij had niets fout gedaan.

Met de moties die Elfrink vervolgens indiende om het beleggers moeilijk te maken, wordt voorkomen dat Elfrink als wethouder in de toekomst nogmaals niets fout kan doen.