Stadstheater gaat ‘kamperen’ in Musis tijdens de verbouwing

/

ARNHEM – Op 2 september van dit jaar vindt de laatste voorstelling plaats in het Stadstheater. Het gebouw gaat daarna dicht voor de verbouwing, die in 2027 moet zijn afgerond. In de tussentijd bivakkeert het Stadstheater in Musis. Directeur Hans Verbugt: “We kamperen in Musis tot ons nieuwe vijfsterrenhotel klaar is.”

(Door: Patrick Arink)

“We willen de komende vier jaar zoveel mogelijk programmeren in Musis”, aldus Verbugt. “Toneel, dans, cabaret: we denken dat we ongeveer de helft van ons programma daar naar toe kunnen verplaatsen. We hebben in Musis natuurlijk minder mogelijkheden, dus voor grote producties denken we eraan om uit te wijken naar Nijmegen. Het idee is om bezoekers met bussen daar naar toe te brengen.”

Hans Verbugt vertelde dit gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst over de verbouwing van het Stadstheater die door de gemeente was georganiseerd. De avond was vooral bedoeld voor omwonenden in de binnenstad als onderdeel van het participatietraject. Maar anders dan bijvoorbeeld de nieuwbouw op de Nijmeegseweg of de ontwikkeling van Schaapsdrift, bleven kritische vragen achterwege.

Als je vanuit het publiek als eerste vraag krijgt of er in het nieuwe gebouw wel voldoende genderneutrale toiletten komen, weet je als gemeente dat je een makkelijke avond hebt.

Nog geen concrete plannen

Veel nieuws hadden de gemeente en architectenbureau Braaksma & Roos overigens nog niet te melden. Braaksma & Roos won vorige maand de ontwerpwedstrijd en sindsdien hebben de gemeente en de architecten pas één keer bij elkaar gezeten.

De architect presenteerde nogmaals haar visie voor het ontwerp van het nieuwe Stadstheater. Het nieuwe gebouw moet een stadsoase gaan vormen tussen de singels en de binnenstad. in de visie van Braaksma & Roos wordt de oude entree aan de singel in ere hersteld. Een nieuwe kleine zaal is bedacht tussen het theater en het politiebureau. Naast de hoofdentree aan de singel, komt er ook een ingang aan de achterzijde van het gebouw.

“In ons ontwerp smelten oud en nieuw samen tot één geheel, met de historische façade in de hoofdrol”, aldus de architect.

Het nieuwe gebouw geeft het Stadstheater meer mogelijkheden dan nu het geval is, lichtte directeur Hans Verbugt toe.
“In vergelijking met nu denken dat we na de verbouwing twintig tot dertig procent meer bezoekers kunnen trekken. Dat komt niet doordat de capaciteit wordt uitgebreid, want het aantal stoelen blijft ongeveer gelijk. We willen diverser gaan programmeren en ook overdag dingen gaan organiseren. Bovendien willen we ons nadrukkelijk gaan richten op de mensen die nu niet naar het theater komen.”

“Enorme klus”

“We staan voor een enorme klus”, vertelde projectleider Guus de Rijk van de gemeente Arnhem. “We willen begin 2025 beginnen met de bouw. Dat lijkt nog heel ver weg, maar we hebben de komende twee jaar hard nodig om die datum te halen.”

Na de sluiting van het gebouw in september van dit jaar, wordt het gebouw eerst gestript. Ook wordt dan meteen een ruime inventarisatie gemaakt van de asbest die in het theater is verwerkt.
De Rijk: “We weten dat er asbest aanwezig is. Dankzij onze ervaring met de verbouwing van Musis hebben we daar nu meer tijd voor ingeruimd. Die tijd hadden we bij Musis niet, wat toen tot problemen leidde.”

De bouw van het nieuwe Stadstheater gaat volgens de laatste tussenstand 73 miljoen euro kosten. Dat is meer dan waar aanvankelijk op gerekend was en er is een redelijke kans dat ook 73 miljoen euro niet toereikend zal zijn.

Guus de Rijk: “De prijsontwikkelingen die we afgelopen jaren in de bouw hebben gezien, waren niet te voorzien. Garanties zijn er niet, maar we denken dat de huidige begroting voldoet. We hebben een ruime post onvoorzien opgenomen. Je weet nooit precies wat je tegen gaat komen, maar heel veel weten we al wel.”

De projectleider benadrukt dat de 73 miljoen euro voor het nieuwe Stadstheater niet allemaal gebruikt wordt voor het gebouw zelf.
“De totale som is 73 miljoen euro, maar in de begroting is bijvoorbeeld ook een bedrag van 10 miljoen euro opgenomen voor theatertechniek.”

Stadsoase

Een van de redenen waarom architectenbureau Braaksma & Roos het winnende ontwerp heeft, komt door de manier waarop zij laden en lossen hebben opgelost. Dat gebeurt inpandig op de singel aan de voorkant. Dit betekent dat de gemeente haar handen vrij heeft om rondom het gebouw flink te vergroenen.

“Dat is hard nodig”, aldus een stedebouwkundige van de gemeente. “De binnenstad is het grootste hitte-eiland in de stad. Er staan wel wat bomen om het gebouw heen, maar die koelen vooral auto’s. Wat wij willen is dat de omgeving van het Stadstheater een prettige plek is om te verblijven.”

Om die reden wil de gemeente aan de kant van het Koningsplein en aan de Beekstraat flink wat groen realiseren. Tenminste: dat is op dit moment het plan, maar die plannen worden mogelijk nog veranderd.

Oostpool en Introdans hebben de wens uitgesproken om in de omgeving van het Stadstheater samen een nieuw onderkomen te realiseren. Plannen daarvoor ketsten eerder af vanwege de kosten, maar inmiddels heeft de provincie Gelderland laten weten dat zij waarschijnlijk ruimhartig de knip zal trekken.

“Er zijn twee mogelijke locaties voor het gebouw van Oostpool en Introdans. De ene locatie is op de plek van het huidige politiebureau”, aldus de stedebouwkundige van de gemeente. “De andere plek is de hoek van de Beekstraat met het Koningsplein.”

Of en wanneer het politiebureau haar onderkomen aan de Beekstraat gaat verlaten is overigens volstrekt onduidelijk.
“We zijn in gesprek met de politie. Meer kan ik niet zeggen.”