Bewoners Schaapsdrift: “Wonen gaat over mensen, niet over stenen”

/

ARNHEM – Voor de elfde keer binnen een jaar waren bewoners van de Schaapsdrift gisteravond aanwezig in de raadszaal van het stadhuis. Tijdens een ronde tafelgesprek met de gemeenteraad benadrukten de bewoners dat zij graag willen dat de Schaapsdrift ontwikkeld wordt. Maar dan wél met behoud van hun woningen.

(Door: Patrick Arink)

Vorige week verscheen de startnotitie over de Schaapsdrift. In de startnotitie staat hoe het college van B&W de Schaapsdrift wil ontwikkelen. Als het aan B&W ligt, komen er 500 tot 1.000 woningen. Plus een even groot aantal werkplekken. Plus een bouwmarkt. Plus winkels. Plus extra groen.

Een korte blik op het plangebied laat zien dat dit alleen kan wanneer zowel het bedrijvendeel van de Schaapsdrift als een groot deel van de woonbuurt gesloopt wordt om de ambities te realiseren.

Volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp kan het niet anders. Volgens de bewoners kan het natuurlijk wel anders. En de gemeenteraad worstelt met de vraag hoe het nu verder moet.

Komende weken gaat de gemeenteraad met elkaar en met het college van B&W in debat over de toekomst van de Schaapsdrift. Maar gisteren was het woord aan de bewoners. Ruim anderhalf uur kregen bewoners de gelegenheid om hun verhaal te doen aan de gemeenteraad.

Koerswijziging

Emotioneel en wanhopig, maar ook standvastig, resoluut en met inhoudelijke argumenten deden de bewoners een oproep aan de gemeenteraad om de Wvg van hun woningen af te halen.

Ronny Rouwenhorst, die insprak namens honderd bewoners: “Wat wij willen is een gezamenlijke ontwikkeling voor onze fijne buurt. Haal de Wvg van onze buurt en ga voor inpassing van de bestaande woningen in de plannen. We willen participatie op basis van gelijkwaardigheid, dus zonder het Wvg-mes op onze keel. Wat wij willen is een open en transparant proces tussen alle partijen.”

Het lijken redelijke eisen, maar bewoners van de Schaapsdrift vinden dat zij nog altijd niet gehoord worden door de gemeente.

“Zogenaamd is het allemaal heel erg voor ons, maar ondertussen worden de bewoners in de startnotitie niet genoemd”, aldus bewoner Remco van der Wekken. “De startnotitie heeft het over ‘huidige bewoners versus toekomstige bewoners’. Pardon? Sinds wanneer worden wij als versus gezien tegen nieuwe bewoners? Waarom is het niet huidige bewoners mét nieuwe bewoners? Participatie voelt als niets meer dan een illusie.”

Ronny Rouwenhorst wordt er moedeloos van:
“We vragen ons af wat we nog moeten zeggen. Keer op keer sturen we op koerswijziging aan. Op behoud van onze huizen. Helaas met nul resultaat. De gemeentelijke trein dendert maar voort, op volle snelheid. En met steeds meer argumenten om tot vernietiging van onze buurt over te gaan. Wat hier plaatsvindt is echt niet normaal.”

Slapeloze nachten

De plannen van de gemeente leiden tot stress en wanhoop in de buurt.
“Ik slaap al bijna een jaar heel slecht”, bekende een van de bewoners emotioneel. “Het gaat hier om mijn huis! Een woning staat onderaan in de pyramide van Mazlov en de gemeente wil mijn huis afpakken. En wat moet ik dan? Voor het geld dat ik voor mijn woning krijg, kan ik geen vergelijkbaar huis terugkopen. Misschien ergens in Arnhem Zuid. Mijn man heeft een bedrijf met opdrachten in de buurt. Dat raken we dan ook kwijt.”

Wanneer de gemeente besluit om bewoners te onteigenen, leidt dit bij de relatief grote groep oudere huiseigenaren in de wijk ook tot problemen, legt een andere inwoner van de Schaapsdrift uit.
“Oudere buurtbewoners krijgen nooit meer een hypotheek. Die worden dan letterlijk woningzoekend. Waar moeten die mensen naar toe? De gemeente zegt dat ze op de Schaapsdrift wil bouwen voor woningzoekenden. Nou. Die woningzoekenden zijn we dan zelf!”

Aangenomen motie

Meerdere buurtbewoners merkten op dat er in juni vorig jaar een motie is aangenomen waarin werd opgeroepen om zoveel mogelijk woningen op de Schaapsdrift te behouden. Uit de inhoud van de startnotitie blijkt dat die motie niet wordt nageleefd. De omvang van de voorgenomen plannen wijst immers op vergaande sloop van woningen op de Schaapsdrift.

Hans Eliëns van de Partij voor de Dieren moest de bewoners daarin gelijk geven. Het is dankzij die aangenomen motie dat de Partij voor de Dieren vorig jaar voor het opleggen van de Wvg stemde.

“Zou het helpen wanneer de tekst van die motie als amendement letterlijk wordt opgenomen in de startnotitie”, wilde Eliëns weten.

“Misschien wel iets”, aldus een bewoner van de Schaapsdrift. “Maar met de Wvg blijft sloop van woningen als een mes op onze keel staan. Er kunnen in het bedrijvendeel 500 woningen gerealiseerd worden. Dan hoeven er geen woningen gesloopt te worden. Dan kan de Wvg dus van het woongedeelte van de Schaapsdrift af.”

Tot slot: Schaapsdriftbewoonster Loes Bonekamp sprak tijdens de vergadering in op een bijzondere, en vooral ook indrukwekkende manier.