Bedrijvenpark IPKW is de circulaire hotspot van Arnhem. (Foto: Citymarketing Arnhem.)

Arnhem wil (nog meer) voorop lopen bij circulaire economie

///

ARNHEM – Bedrijventerrein IPKW is al uitgeroepen tot meest circulaire bedrijventerrein in Nederland en de regio Arnhem-Nijmegen is al gekozen tot meest circulaire regio van het land. Maar de ambities van de gemeente Arnhem gaan verder. Daarom heeft de gemeente nu de visie Circulair Arnhem opgesteld.

In een circulaire economie verliezen grondstoffen zo min mogelijk waarde. Grondstoffen worden hergebruikt. Afval wordt voorkomen en er worden duurzame energiebronnen uit water, zon en wind gebruikt.

Het Rijk heeft als doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, met als tussendoel om in 2030 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te hebben gerealiseerd.

Om die doelen te halen, is het nodig dat er flink gas gegeven wordt. Hoewel Arnhem al voorop loopt in de ontwikkeling, concludeerde de gemeente twee jaar geleden dat er een behoorlijke stap extra gezet zal moeten worden. Met de visie Circulair Arnhem wil de gemeente vaart maken.

Kleine stapjes, maar wel snel!

“In de transitie naar een circulaire economie beginnen we klein”, meldt de gemeente in het visiedocument.
De gemeente heeft een plan van aanpak bedacht voor de komende twee jaar. In 2023 wordt vervolgens gekeken welke volgende stappen er gezet moeten worden om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 2050 gehaald kan worden.

Voor de komende twee jaar heeft de gemeente daarom vier speerpunten gelanceerd. Bedrijven stimuleren en faciliteren is daarvan de belangrijkste.
“Bedrijven moeten de nieuwe economie gaan maken”, concludeert de gemeente. “Als gemeente moeten we bedrijven faciliteren en stimuleren om hierin de (eerste) stappen te gaan zetten en de transitie in gang te zetten.”

Arnhem heeft daarbij de mazzel dat de stad al een aantal ‘hotshots’ op het gebied van circulaire economie in huis heeft. Neem bijvoorbeeld Arcadis. Arcadis probeert bedrijven en overheden te helpen bij het bedenken van circulaire oplossingen. Bovendien heeft Arnhem met IPKW een broeinest in huis van innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

De gemeente realiseert zich dat zij zelf ook een grote speler is. Om die reden wil de gemeente het goede voorbeeld geven en komende jaren onder andere haar eigen gebouwen circulair verduurzamen. Daarnaast wil de gemeente haar inkoopbeleid meer richten op circulariteit.
“Hiermee stimuleren we bewustwording bij onze leveranciers en opdrachtnemers.”

Afvalbeleid

Een punt van aandacht voor de gemeente Arnhem is ook het afvalbeleid. Nou is dat in Arnhem met de discussie over wel of geen diftar een heikel punt.
“Maar”, aldus de gemeente: “Al het afval dat goed gescheiden is, kan gerecycled worden en daarom is het terugdringen van rest afval essentieel voor de circulaire economie.”

In het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is de ambitie vastgelegd dat het restafval per inwoner per jaar in 2025 nog 30 kilo bedraagt. Ter indicatie: In Arnhem was dat vorig jaar 221 kilo restafval.

Arnhem beseft dat zij de ambitie van VANG nooit zal realiseren. De gemeente houdt het op “ruim onder de honderd kilo.”
Om daar te komen zal, zeker nu diftar is afgeschoten, gezocht moeten worden naar alternatieven die de hoeveelheid restafval verder omlaag brengt.

Niet uitbreiden, maar inbreiden

Er zijn de komende jaren duizenden nieuwe woningen nodig in Arnhem. Met het oog op een circulaire economie wil Arnhem die behoefte deels vullen door oplossingen te zoeken binnen de bestaande stad. Niet uitbreiden, maar inbreiden dus.

De transformatie van verouderde kantoorpanden naar woningen, wat in Arnhem al op grote schaal gebeurt, is daar een voorbeeld van.
“Hiermee beperken we gebruik van grondstoffen”, aldus de gemeente.

“Niet langer een papieren tijger”

Wethouder Jan van Dellen (VVD) van Economische Zaken vindt dat er nog een wereld te winnen is in Arnhem.
“Als samenleving putten we onze aarde nog steeds uit. De uitstoot van CO2 is nog steeds hoog en moeten we zien terug te dringen. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten. En vooral ook kansen zien. En die zijn er volop. Ik ben ervan overtuigd dat de economie van de toekomst een economie is die is gestoeld op wederkerigheid en circulariteit.”

Volgens Van Dellen is een circulaire economie al meer de realiteit dan we doorhebben.
“Wat te denken van al die prachtige circulaire projecten in onze openbare ruimte, zoals een brug van gerecycled plastic en een fietspad van gras. Het feit dat in Arnhem het eerste kantoor van gerecycled plastic afval is gebouwd en dat in onze regio zelfs het eerste bewoonbare huis van gerecycled plastic staat, bewijst dat circulariteit niet langer een papieren tijger is maar dagelijkse realiteit.”

Vorige artikel

Arnhem wil misbruik referendumregels voorkomen

Volgende artikel

De bevrijding van Arnhem in 14 foto’s en 1 video

Tip: