De aantrekkelijkste stad op het gebied van groen, maar onderaan bij armoede, criminaliteit en werkloosheid

/

ARNHEM – Opgetogen reacties afgelopen week toen bleek dat Arnhem de aantrekkelijkste stad is op het gebied van groen en water in de Atlas voor gemeenten. Maar rond thema’s als armoede, criminaliteit en werkloosheid, bungelt Arnhem onderaan in het overzicht.

(Door: Patrick Arink)

In de Atlas voor Gemeenten 2023 worden de 50 grootste gemeenten van Nederland met elkaar vergeleken rond een aantal thema’s. Op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, groen, cultuur, veiligheid en horeca worden de steden ingedeeld in ranglijstjes van beste naar slechtste.

Arnhem scoort goed als het gaat om groen en water, maar ‘overall’ staat Arnhem slechts op de 28e plaats. Dat is geen hoge positie voor een stad die qua inwoneraantal de 12e gemeente van Nederland is. De lage notering voor Arnhem heeft te maken met een aantal erg lage noteringen in de Atlas voor gemeenten.

Criminaliteit

Neem bijvoorbeeld criminaliteit. In het overzicht met geweldsmisdrijven, vernielingen en overlast staat Arnhem op de 48e plek. Alleen Den Haag en Rotterdam doen het nog slechter dan Arnhem. Ook in het overicht met de ontwikkeling van misdrijven en overlast staat Arnhem op de 48e plaats. Het ervaren gevoel van onveiligheid in Arnhem is iets beter: de 39e plek. Arnhemmers zijn niet zo heel snel bang.

Dat de criminaliteit in Arnhem hoog is, weten we bijvoorbeeld ook al uit de positie van Arnhem in de Misdaadmeter van het AD. Arnhem staat steevast in de top 5. Toch staat de slechte positie van Arnhem in schril contrast met die van de meeste andere provinciehoofdsteden: Haarlem (20), Maastricht (22), Den Bosch (35) en Zwolle (37) bijvoorbeeld doen het allemaal een stuk beter.

Armoede

Naast criminaliteit is ook armoede een thema in de Atlas voor gemeenten waarbij Arnhem slecht scoort. Het aandeel van de inwoners dat een inkomen heeft onder de armoedegrens ligt in Arnhem rond de 15 procent. Dat is goed voor een 46e plaats in het overzicht.

De lage score rondom armoede is ook terug te zien in het overzicht van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Arnhem staat op de 48e plaats, voor Heerlen en Rotterdam. Ook bij het aandeel werklozen van de beroepsbevolking scoort Arnhem niet goed. Arnhem staat op de 43e plaats.

De slechte score voor Arnhem staat in schril contrast tot de positie van buurgemeente Ede. Ede staat in de genoemde overzichten rond armoede en werkloosheid op de 2e plek.

Klimaateffecten

Het thema waar Arnhem het laagst scoort, met een 49e plek, is het overzicht dat te maken heeft met klimaateffecten. Bij dit thema wordt gekeken in hoeverre een gemeente last heeft van droogte, hitte, overstromingen en wateroverlast.

De lage positie van Arnhem wordt veroorzaakt door het hoogteverschil in de stad. Bij extreme neerslag, stroomt regen naar lager gelegen wijken, wat leidt tot extreme wateroverlast. Bij de laatste piekbui die Arnhem trof, stonden meer dan 500 souterrains in het Spijkerkwartier onder water.

Arnhem wordt in het overzicht rond klimaateffecten gezelschap gehouden door andere steden die eveneens met veel hoogteverschil te maken hebben: Nijmegen, Sittad-Geleen, Maastricht en Heerlen.

Meer positieve punten

Doet Arnhem het dan overal benedengemiddeld slecht? Gelukkig niet, maar dan komen we toch weer uit bij de natuur in Arnhem. In het overzicht met de aanwezigheid van bedreigde diersoorten staat Arnhem achter Nijmegen op de tweede plaats. Bij de natuurwaarde voor ‘aquatische natuur’ staat Arnhem zelfs op 1.

Nog een punt waar Arnhem hoog scoort, is bij bevolkingsontwikkeling. Met een 8e plaats staat Arnhem in de top 10 van snelst groeiende steden in Nederland. Logisch natuurlijk. Ondanks de slechte scores van Arnhem rond criminaliteit en armoede is Arnhem natuurlijk een geweldige stad om te wonen. En daar komen steeds meer mensen achter.